Nypremiär för LTU Business – ny grafisk profil

Utsidan förändras, men insidan är fortfarande densamma – med hjärtan som klappar för hållbar regional utveckling och samverkan mellan näringsliv, myndigheter och Luleå tekniska universitet. Efter ett års förberedelser lanseras nu LTU Business nya look.

”Tydlig koppling till våra rötter”

Den nya varumärkesplattformen och grafiska profilen är resultatet av ett omfattande strategiarbete som pågått under ett helt år och involverat hela personalstyrkan.

”Målsättningen har varit att hitta ett uttryck som bär tydligt släktskap med Luleå tekniska universitet och våra rötter inom affärsutveckling och regional utveckling i Norrbotten och Västerbotten,” säger Beatrice Lind, kommunikationsstrateg LTU Business.

I den nya logotypen har man valt att använda typsnitten Helvetica och Bembo, båda tydligt associerade med Luleå tekniska universitet.

Vetenskap som inspiration

Den nya strategin har tagits fram i nära samarbete med ägaren Luleå tekniska universitet. Den nya färgpaletten bjuder på en nordlig färgskala med toner som åkerbär, renlav, myr och självklart universitetets blåa polarnatt. Valen av budskap, typsnitt och grafiska element är inspirerade av den forskningsvärld som bolaget verkar inom.

”Vi vill lyfta att vi är ett affärsutvecklingsbolag som verkar i en unik skärning mellan akademi, näringsliv och myndigheter. Vi har arbetat mycket med symbolik och metaforer när vi utformat typsnitt, bildtonalitet och grafiska element. Det kändes som ett naturligt och autentiskt sätt att visa vilka vi är”, fortsätter Beatrice Lind.

Det strategiska arbetet har skett till stor del internt, med stöd av varumärkesexperten Annika Fredriksson samt Andreas Morén och Carina Karlsson med kollegor på byrån In the Cold baserad i Piteå. LTU Business profilbyte sker successivt de kommande veckorna, med nypremiär för webbsidan planerad till den 25 mars 2020.

?>