Nytt affärsutvecklingsprogram mot flyg- och rymdindustri

Affärsutvecklingsprogrammet Business Development for Aerospace (BDA) riktar sig till små och medelstora företag. Syftet är att under sex månader öka kännedom om de affärsmöjligheter och behov som finns inom den snabbt växande flyg- och rymdindustrin, samt att förmedla kontakter mellan lokala företag och potentiella kunder.

Nya affärer för norrbottniska företag

Rymdindustrin står i stark tillväxt och har ett alltjämt växande behov av underleverantörer inom tillverkning, entreprenad, transport, IT, projektledning, bemanning m.m. Med BDA hoppas man underlätta för lokala företag att göra nya affärer.

–        Här finns en möjlighet att skapa ”win-win” – fler lokala företag kan ta vara på affärsmöjligheterna på en för många okänd marknad. Samtidigt gynnas det etablerade systemet av forskning och industri av lokala underleverantörer och samarbeten, säger Emil Svanberg, innovationsledare LTU Business.

Programmet löper parallellt med andra aktiviteter som gör det möjligt för företagen att direkt börja söka upp nya affärer, exempelvis match-making och studiebesök.

Företagen som deltar

Boliden Electro
BnearIT
Coorstek
Actas Space / Actas Konsult
Mirror
JIT Mech
Midroc

Sikte på att bli nationellt föregångsexempel

BDA är ett initiativ inom det regionala utvecklingsprojektet Rymd för Innovation och Tillväxt (RIT2021). Programmet har utvecklats i samarbete mellan forskare på Luleå tekniska universitet, affärsutvecklingsexperter på LTU Business som en del av arbetet att utveckla norra Sveriges nod inom det nationella nätverket Aerospace Cluster Sweden. Programmet är unikt av sitt slag och man hoppas kunna göra programmet tillgängligt för fler regioner.

–        Norrbotten är redan en ledande rymdregion och vår förhoppning är att vi också kan bli föregångsexempel på att knyta samman rymdindustrin med lokalt näringsliv, säger Olle Persson, verksamhetsledare Luleå tekniska universitet och delaktig i att ta fram och genomföra programmet.

 

Nya arbetstillfällen och skatteintäkter

För initiativtagarna handlar det i slutändan om att skapa ett konkurrenskraftigare Norrbotten.

–        Vi vill skapa ett ekosystem av etablerad industri, forskning, lokala underleverantörer och myndigheter. Det gynnar inte minst en hållbar tillväxt för regionen eftersom små- och medelstora företag skapar viktiga arbetstillfällen och skatteintäkter.

Bakgrund

Enligt EIB (European Investment Bank) växer rymdsektorn nära två gånger snabbare än resten av den globala ekonomin. Tillväxten drivs av fler och nya användningsområden samt ny teknik som möjliggör kostnadssmarta värdekedjor. Samtidigt är sektorn en nyckel till att lösa globala utmaningar – inte minst inom klimat- och miljö.

RIT 2021 är ett brett förankrat, nära partnerskap mellan akademi och industri samt offentlig sektor med en total budget på 60 miljoner kr. RIT 2021 drivs av Luleå tekniska universitet, LTU Business, IRF och Arctic Business, med stöd från OHB Sweden, SSC, GKN Aerospace, Region Norrbotten, Kiruna Kommun, Luleå Kommun, Sparbanken Nord och EU.

Luleå tekniska universitet bedriver ledande forskning inom rymd och erbjuder Sveriges enda civilingenjörsutbilding i rymdteknik och flera internationellt populära masterutbildningar inom rymdområdet.

LTU Business är ett affärsutvecklingsbolag som hjälper kunder att utveckla innovationer, affärsstrategier och samarbeten som leder till en bättre framtid genom att addera ledande metoder, verktyg och expertis. LTU Business ägs av Luleå tekniska universitet, med övergripande syfte är att främja samverkan mellan akademi och samhälle, med tyngdpunkt på näringsliv och offentlig verksamhet i norra Sverige och Europa.

Aerospace Cluster Sweden är Sveriges formella kluster inom flyg- och rymdindustrin. Med syfte att stärka Sveriges internationella position inom sektorn skapar man ett nätverk för att skapa affärer, innovation och tillväxt.

 

?>