Nytt nätverk ska öka affärer mellan gruvbolag och SME

Erik Hagenrud, nätverkskoordinator, Ann-Sofie Lund, kommunikationsstrateg och Niclas Dahlström, uppdragsledare Swedish Mining Innovation.

Tjänsten bygger på att stora bolag får hjälp med att paketera en tydligt avgränsad utmaning i ett case, som sedan sprids till företag inom nätverket. De SME-företag som vill pitcha en lösning får en tydlig väg in till kunden. SME-nätverket vänder sig inte bara till gruvbransch utan även till andra, exempelvis energi.

Bakom nätverket står Swedish Mining Innovation, ett nationellt innovationsprogram som drivs av Luleå tekniska universitet och LTU Business.  Vi bad våra kollegor Erik Hagenrud och Ann-Sofie Lund som ansvarar för konceptet, och Niclas Dahlström som är uppdragsledare för Swedish Mining Innovation, att berätta mer.

Vad är syftet med nätverket?
Erik: Att möjliggöra för SME att möta och skapa nya affärer med de stora potentiella kunderna inom gruvnäringen – en för Sverige otroligt viktig industri som just nu är mitt i den största omvandlingen i modern tid.

För vem gör nätverket nytta?
Erik: Målet att skapa nytta för gruvindustrin och hela ekosystemet kring den. De stora företagen kan hitta lösningar på utmaningar som de inte kunnat lösa och de får en möjlighet att genom de mindre innovativa SME-bolagen kunna ligga i teknikens framkant, utan att själva behöva driva det. SME-bolagen ges möjlighet att träffa de stora potentiella kunderna och komma in och diskutera direkt med behovsägarna, samt också kunna ta del av Swedish Mining Innovations hela erbjudande och omvärldsbevakning.

Hur fungerar det i praktiken?
Ann-Sofie: I dialog med de större aktörerna identifieras olika utmaningar som de inte hittat en lösning på och vi hjälper dem att både avgränsa och paketera dessa utmaningar i ett case. Caset sprids sedan via Swedish Mining Innovations alla kanaler och de SME-bolagen som känner att de har en möjlig lösning på utmaningen anmäler sitt intresse för det aktuella caset. De SME-bolag som sedan väljs ut av det stora gruvföretaget ges sedan möjlighet att initiera dialog direkt med den som har utmaningen.

Vilka behov finns idag inom gruvbranschen?
Niclas: En naturlig mötesarena mellan de stora företagen och de mindre innovativa SME-bolagen inom gruvnäringen, helt enkelt göra de storas utmaningar både begripliga och nåbara, samt att säkerställa att det som falerar ofta är på plats – en tydlig och engagerad mottagarorganisation hos de stora aktörerna.

Fakta Swedish Mining Innovation

Swedish Mining Innovation kraftsamlar aktörer för att stärka konkurrenskraft och främja hållbarhet inom gruv- och metallproducerande industri. Det är ett av sjutton strategiska innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.
Läs mer om SME-nätverket och Swedish Mining Innovation.

 

?>