RIT2021 presenterar ett nytt samarete mellan universitetet och SSC

Forskare på Luleå tekniska universitet ska utveckla modeller för att med mer detalj kunna förstå radiomiljön på Esrange. Mot bakgrund av den globala tillväxt som sker inom rymdindustrin samt ökad efterfrågan på just satellitdata siktar SSC, Swedish Space Corporation, på att öka kapaciteten på nuvarande och framtida tjänster. Samarbetet sker inom det regionala utvecklingsprojektet RIT2021.

Attraherar talang till regionen

Projektet kommer att drivas av Tayebeh  Taheri vid Institutionen för system- och rymdteknik, Luleå tekniska universitet.  Med en just avslutad doktorsexamen vid universitetet och flera års internationell yrkeserfarenhet från branschen blev detta en perfekt anledning för henne att stanna i Norrbotten och fortsätta forska inom sitt expertområde.

Rymdsektorn sätter Norrbotten på världskartan, säger rymdforskaren med internationell bakgrund.

– Det här projektet är ett intressant ämne och blev en naturlig fortsättning på min forskning. Rymdsektorn sätter Norrbotten på världskartan. Det är få regioner som kan erbjuda samma förutsättningar och det här är ett bra exempel på hur man kan attrahera internationell talang och forskning inom rymdteknik till Luleå tekniska universitet och regionen, säger Tayebeh.

Esrange en viktig resurs för internationell rymdindustri

–      Genom samarbetet med forskare på Luleå tekniska universitet får vi tillgång till spetskompetens och insikter som hjälper oss att öka nyttan med de unika resurser som finns på Esrange, menar Petrus Hyvönen, Director of Strategic Technology and Innovations på SSC.

Genom samarbetet med forskare på Luleå tekniska universitet får vi tillgång till spetskompetens och insikter.

Forskning som skapar nytta för samhälle och industri

Från universitetets ligger samarbetet i linje med ambitionen att bedriva forskning som kommer näringsliv och industri till nytta, inte minst i en globalt och nationellt viktig sektor som rymd, menar Jaap van de Beek, professor och ämnesföreträdare i signalbehandling vid Institutionen för system- och rymdteknik.

– För oss är målet att universitetets kunskap kommer samhället och näringslivet till nytta. Med det här projektet fördjupar vi inte bara vårt samarbete med SSC och bidrag till rymdindustrin, utan skapar också möjligheter för våra forskare och studenter att fortsatt ligga i akademisk framkant genom intressanta och nydanande forskning, säger Jaap van de Beek.

Forskningsprojektet genomförs inom projektet RIT2021, ett tre-årigt regionalt utvecklingsprojekt med syfte att skapa tillväxt i rymdbranschen.

 

Mer om RIT2021

Rymdens Silicon Valley

Rymdbranschen befinner sig i stark tillväxt och kommer att spela en viktig roll i att lösa de globala utmaningar vi står inför – inte minst dem kopplade till miljö och klimat. Norra Sverige har utmärkta förutsättningar att bli än en starkare hub på den globala rymdarenan i ett skede där hela industrin håller på att förändras. Inom RIT2021 samarbetar vi med akademi, industri och lokala aktörer för att skapa tillväxt inom rymdbranschen.

Läs mer
?>