Stort intresse för rymdkonferens om nya affärsmöjligheter 

Rymdindustri, akademi, innovationsfrämjare och regionala aktörer kraftsamlar för att Norrbotten ska ta del av den starka tillväxt som rymdindustrin står inför. Konferensen Space Innovation Forum har gått av stapeln i Kiruna och den här gången var temat affärsmöjligheterna inom den snabbt växande satellitmarknaden.
Space Innovation Forum lockade 60-talet representanter från rymdbranschen, studenter, forskare, innovationsaktörer och företag inom bygg- och anläggning-, tillverkning-, IT- och konsultbranschen som är nyfikna på möjligheterna att skriva leverantörskontrakt med rymdföretag.

”Marknaden kommer att fördubblas”

Norrbottens potential är enorm. Lyckas vi skapa ett ekosystem kring Luleå tekniska universitet, SSC och IRF innebär det arbetstillfällen, investeringar och skatteintäkter för regionen”, säger Johanna Bergström Roos, projektledare för RIT2021 och arrangör av Space Innovation Forum.

Mötesplats för att knyta nya affärskontakter

På SSC Esrange pågår en intensiv utveckling för att möta satellitmarknadens behov och därigenom nå en ny kundgrupp. SSC är även projektpartner i RIT2021.

”Space Innovation Forum innebär möjlighet att träffa studenter, potentiella forskningspartners och underleverantörer. Samtidigt är det ett viktigt tillfälle att skapa inblick och förståelse för hur RIT 2021 kommer projektfinansiärerna och regionen till nytta,” säger Philip Påhlsson, SSC.

Nationella myndigheter positiva

”För Rymdstyrelsen är det enormt positivt och imponerande att se viljan och beslutsamheten hos dessa aktörer från vitt skilda sammanhang”, säger Thorwald Larsson, senior advisor på Sveriges rymdmyndighet, en av konferensdeltagarna.

Anne Lidgard från Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, instämmer. Lidgard var en av de inbjudna paneldeltagarna och talarna på konferensen.
”För att skapa en attraktiv miljö för nyetableringar, internationella kunder och investeringar behöver eko-systemet kring rymd utvecklas. Norrbotten har alla förutsättningar att lyckas och det vill vi på Vinnova självklart stötta genom att delta och träffa alla drivna aktörer, studenter och forskare”.

Nästa konferens 29-30 september

Space Innovation Forum hålls i Kiruna 29-30 september. Konferensen är kostnadsfri och riktar sig mot rymdindustri, forskare och studenter samt lokala SMF verksamma inom exempelvis tillverkning, IT eller konsulttjänster.

Mer info och anmälan kommer på ritspace.se

 

Mer om RIT2021

Rymd för innovation och tillväxt

Rymdbranschen befinner sig i stark tillväxt och kommer att spela en viktig roll i att lösa de globala utmaningar vi står inför – inte minst dem kopplade till miljö och klimat. Norra Sverige har utmärkta förutsättningar att bli än en starkare hub på den globala rymdarenan i ett skede där hela industrin håller på att förändras. Inom RIT2021 samarbetar vi med akademi, industri och lokala aktörer för att skapa tillväxt inom rymdbranschen.

Läs mer
?>