Samarbete och framåtanda genomsyrade vårens stora nätverksträff med Latitude 66

Drygt 80 personer från Latitude 66-nätverket samlades i Vetenskapens hus under maj för vårens stora nätverksträff.

Ämnet för dagen var nyindustrialiseringen i norr med dess möjligheter och utmaningar och deltagarna fick bland annat lyssna på en paneldiskussion på ämnet och chans att ställa frågor.  En av paneldeltagarna var Peter Larsson, Regeringens samordnare för Samhällsomställning vid större företagsetableringar (Norrbotten och Västerbotten).

-Samarbete och ett gemensamt ansvar är verkligen nyckeln i allt detta. Jag har alltid trott på modellen med mentor och adept. Det som är unikt med Latitude 66 är just att man är så tydligt mitt i den stora förändringen och man pratar så öppet om att alla är gemensamma ansvarsbärare i en så här stor samhällsförändring, säger Peter Larsson.

Fransesca Quartey är ny deltagare i Latitude 66 och var med på sin första nätverksträff. Hon jobbar som vd och teaterchef på Västebottensteatern och är en av mentorerna i den aktuella omgången av programmet.

-Jag är så glad att LTU Business står bakom och driver den här typen av nätverk. Det finns en sån styrka i att tillsammans bygga en gemenskap och stolthet över vår region. Jag har träffat så många människor här idag som inspirerat mig och jag ser så fram emot fortsättningen, berättade hon.

Vikten av ett rikt kulturliv

Andra delen av programmet handlade om kulturens roll i den gröna omställningen och hur man skapar attraktiva samhällen genom ett rikt kulturliv. Det var en panel bestående av Marie Wårell, grundare av och verksamhetschef för Dansinitiativet, Janus Brandin, regional utvecklingsdirektör för Region Norrbotten
Gunhild Stensmyr, grundare av Konsthall Tornedalen, Mariangela Méndez Prencke, konsthallschef för Havremagasinet och Dennis Bejedal, grundare och vd för Norrbottens Destilleri.

Dagen avrundades med rundabordssamtal där deltagarna fick reflektera över dagens insikter och till sist äntrade den lokala musikern Josef Love Tallenhed scenen och bjöd på tre sånger som knöt ihop dagen.

-Under dagen pratade vi om ett gemensamt ansvar för att de som flyttar till oss skall trivas, allt från att designa platser ”mellan husen” till kommunalt och företagsmässigt ansvar. Det håller jag med om och tror att vi behöver ta ett större medborgaransvar i varje kommun, sa Erika Isaksson, Teamchef och Delivery manager på Sogeti.
Karin Sjöö Åkeblom är vd för Tromb och en del av nätverket sedan en tid tillbaka, även hon lyfter vikten av att jobba tillsammans och ta gemensamt ansvar:

– Jag gick hem med en härlig känsla av framåtanda. Tillsammans kan fixa den gröna omställningen, tillsammans inom näringsliv, offentlig sektor och genom att satsa på livet mellan husen, våra offentliga miljöer, föreningslivet, kulturen och konsten.

 

Latitude 66, som drivs av LTU Business, har drygt 200 adepter och mentorer i sitt nätverk. Projektledare är Monica Äijä-Lenndin och Helena Karlberg. Finansiärer är Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Längmanska företagarfonden, LKAB, Billerud Korsnäs, Mobilaris och Sparbanken Nord. 

?>