Sök nu till Latitude 66 Mentorship – för ledare som vill växa och utveckla regionen

– Passa på att ta möjligheten att ansluta till ett nätverk där alla vill utveckla Norrbotten, det kommer bli ett år fullt av mycket givande samtal och inspiration!

Dennis Bejedal

Det säger Dennis Bejedal, grundare och ägare av Norrbottens Destilleri som var en av deltagarna i Latitude 66 Mentorship under förra året.

Latitude 66 Mentorship är ett utvecklingsprogram där drivna ledare från Norrbotten får möjlighet att växa tillsammans. Nu får 16 nya adepter chansen att gå programmet.

– Största nyttan för mig var att få träffa så många kompetenta människor inom olika branscher och kommuner runt om i Norrbotten. Att programmet sammanför ledare med helt olika bakgrund, ålder och kön leder till fantastiskt givande diskussioner. Programmet lyckas även presentera intressanta föreläsningar och träffar med framgångsrika och ledande personer i Sverige och Norrbotten, säger Dennis Bejedal.

-> Läs mer och skicka din ansökan till programmet

Sedan programmet startade 2013 har närmare 200 ledare i Norrbotten deltagit i Latitude 66 Mentorship som adept eller mentor och tillsammans bildar de nu ett stort nätverk där alla brinner för regionen.

Erika Mattson

Erika Mattsson var med i det första programmet som genomfördes och är nu en del av styrgruppen.

– Programmets styrka ligger i dess deltagare och i den kombination som Latitude 66 erbjuder med nätverkande, mentorskap och samtal kring aktuella frågor, där jag tycker programmet verkligen har örat mot marken. Jag tycker också det stora nätverket av alumner och tidigare mentorer är en stor styrka och något projektledarna är bra på att aktivera och nyttja, säger hon.

Erika Mattsson arbetar som chef för Hållbarhet och Samhälle på Sparbanken Nord som är en av programmets finansiärer.

– Sparbanken Nord har genom vårt samhällsengagemang varit med från start och sett programmets fina resultat och hur det har vidareutvecklats. För oss är det viktigt att fortsätta närvaron och engagemanget och vara en del av ansvaret för Norrbottens kompetensförsörjning och platsens attraktionskraft. Det ser vi att vi bidrar till genom att medfinansiera Latitude 66 Mentorship, säger hon.

Utöver Sparbanken Nord finansieras Latitude 66 Mentorship av Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Längmanska Företagarfonden, LKAB, Mobilaris och Billerud Korsnäs.

Sista ansökningsdag är den 13 mars 2022.

?>