Samlar rymdaktörerna för att stärka Sveriges konkurrenskraft

Rymdsektorn på Space Innovation Forum: Stärk Sveriges konkurrenskraft med mer samverkan och genom att fortsätta satsa på kapaciteten som byggts upp i Norrbotten kring satellituppskjutning.

Hundratalet representanter från akademin, rymdföretag, samhällsaktörer och möjliggörare samlades för två dagar på temat Norrbottens framtida rymdsektor. Konferensen arrangeras inom projektet Rymd för Innovation och Tillväxt (RIT).

Publiken tog del av nyheter som industrisamarbeten, utvecklingen av den kommersiella testverksamheten för rymdapplikationer i Kiruna, innovationsstöd och klusterbyggande som etableras just nu med utgångspunkt i Norra Sveriges rymderbjudande.  Samtidigt står behoven av än djupare samverkan och förbättrade näringslivs- och samhällsfunktioner högt på agendan för att attrahera företag, kapital och talang. Detta togs upp av flera talare, inte minst när LTU Business, SSC och Luleå tekniska universitet presenterade den rykande färska förstudien Space Capacity Building. Rapporten har identifierat styrkor i Norrbottens rymdindustri, men även blottlagt gap som behöver åtgärdas för att vi ska vara konkurrenskraftiga.

Konferensen bjöd på ett spännande program av innovationsworkshops, studiebesök och intressanta föreläsningar av framträdande aktörer som Sveriges rymdmyndighet Rymdstyrelsen, European Space Agency (ESA) och Försvarsmakten.

– Jag är så stolt över att vi har kunskapen, systemet, kompetensen i Sverige och inte minst här uppe i norr. När vi pratar om rymden blir det lätt trångt – men när vi samlas, med all kunskap inom branschen och börjar samarbeta och prata om rymden i ett vidare perspektiv så kan allt fler företag och organisationer se rymdens möjligheter, säger Anna Rathsman.

Projektet Rymd för Innovation och Tillväxt drivs av LTU Business, Luleå tekniska universitet, IRF och Arctic Business, med stöd från OHB Sweden, SSC, GKN Aerospace, Isar Aerospace, Region Norrbotten, Kiruna Kommun, Luleå Kommun, Sparbanken Nord och EU genom Tillväxtverket.

 

?>