Startskott för en matinkubator i norra Sverige

I vår sätter LTU Business igång arbetet med att bygga upp en matinkubator i norra Sverige (från vänster Karoline Petterson, Linnea Johansson, Viktoria Mattson och Moa Thorneus).

Hur kan mindre livsmedelsföretag bli mer lönsamma, mer innovativa och nå ut internationellt? Nu tas de första stegen mot en matinkubator i norra Sverige. – Det här är en sektor i regionen med fantastisk potential, säger Viktoria Mattson, projektledare på LTU Business, som ligger bakom förstudien The Kitchen. 

Flera rapporter har visat att livsmedelssektorn har relativt låg innovationsnivå jämfört med andra branscher. Dessutom har mindre livsmedelsbolag ofta låg lönsamhet och behöver extern kompetens samt kapital för att kunna växa.

Vi vill skapa en arena där matproducerande företag kan träffas, bygga sammanhållna strukturer och hitta nya synergier.

– Vi vill därför skapa en arena där befintliga matproducerande företag kan träffas, bygga sammanhållna strukturer och hitta nya synergier. Genom att erbjuda extern kompetens och mötesplatser ska livsmedelssektorn i norra Sverige bli både starkare och mer hållbar, säger Viktoria Mattson.

En viktig partner i The Kitchen är Luleå tekniska universitet, som är måna om att stimulera och främja lokala producenter av mat och dryck.

– Vi vill på alla sätt engagera oss för framtidens hållbara matsystem i vår region, säger Anna Öhrwall Rönnbäck, professor inom produktinnovation vid Luleå tekniska universitet.

Med start nu i februari kommer LTU Business titta närmare på hur matinkubatorn kan etableras och med vilka aktörer.

– Vi ser positivt på att alla som vill veta mer eller bidra till uppbyggnaden av en matinkubator kontaktar oss, säger Viktoria Mattson.

Förstudien finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Norrbotten och kommer att pågå under våren och resultatet presenteras sommaren 2024.

Kontakt

Viktoria Mattson

070-269 00 11

Partners och finansiärer

?>