Stort intresse när Norrbotten tar plats i transportsektorns omställning

För första gången någonsin var Norrbotten representerat när tunga transport- och logistikaktörer inom näringsliv och myndigheter från hela Sverige samlades för den årliga konferensen inom innovationsplattformen CLOSER i slutet av mars. LTU Business är sedan årsskiftet regional värdorganisation och ska driva arbetet med att kraftsamla kring gemensamma utmaningar kring transporteffektivitet. Karin Sandlund och Erik Hagenrud som driver norra noden berättar om det viktigaste som är på gång.

Vad handlar CLOSER om?

– Vi måste få till mer effektiva och hållbara transporter om vi ska klara den gröna omställningen. Det kräver samarbete mellan industri, logistikföretag, myndigheter och många andra, samt ett system-tänk från norr till söder. Under den här veckan har vi träffat viktiga aktörer som har gemensamma utmaningar och intressen som Norrbotten, säger Karin Sandlund, projektledare LTU Business.

En regional nod i norr – del av industriomställningen

– Genom LTU Business har vi funnit en fantastisk möjlighet att skapa en regional närvaro i norra Sverige och kunna jobba med kompetenta kollegor som har en stor förståelse för det ekosystem som stål- och gruvindustrin representerar. Vi ser nu ett ”möjlighetsfönster” stå på glänt för att bidra till en fossilfri och effektiv transportförsörjning till den industri som inom kort kommer att leverera fossilfritt stål till dess kunder, menar Kristoffer Skjutare, programdirektör CLOSER.

Vad betyder egentligen transporteffektivitet?

– Tänk dig två vågskålar, i den ena ligger transportnytta och i den andra transportkostnad. Transporteffektivitet handlar om att inte bara fokusera på ekonomisk nytta och kostnad, utan även samhällsperspektiv som t.ex. slitage på infrastrukturkostnader, klimatkostnader, minskade utsläpp, buller, trängsel och samhällsnytta, förklarar Erik.

Sparar in 11 år av innovationsarbete

–        Genom att ansluta norra Sverige till den nationella innovationsplattformen kring logistikutmaningarna använder vi resurser smartare, och vi nyttjar det system och de kunskaper som redan etablerats och utvecklats sedan 2011 när CLOSER startades. Eftersom mycket av Sveriges export sker från Norrbotten så ser vi det som en självklarhet att vår region agerar utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv, fortsätter Karin.

Vad är nästa steg?

Mycket innovationsarbete är ju redan igång direkt i företagen och inom akademin. Vår roll blir att samordna och hitta de gemensamma utmaningar som kan växlas upp, samt att se till att norra Sverige tar del i och nyttar alla projekt och satsningar som CLOSER driver på den nationella arenan. Inledningsvis blir fokus metall- och mineralvärdekedjornas transport- och logistikbehov eftersom de står för en stor del av påverkan från transporter. Innan sommaren hoppas vi vara igång med de första konkreta innovationsprojekten för ökad transporteffektivitet, avslutar Erik.

Läs mer om norra noden i CLOSER

?>