Tre länder i gemensam kraftsamling för den gröna omställningen i byggsektorn

Samhällets omställning och de enorma industriinvesteringarna i gröna värdekedjor innebär att hela den arktiska skandinaviska regionen kommer att ha omfattande behov av hållbart industriellt och samhällsbyggande under de kommande 10 åren. För att stärka konkurrenskraften i små- och medelstora byggföretag etablerar nu Sverige, Norge och Finland nu en gemensam samverkansplattform för hållbart byggande i kallt klimat.

Inom Sustainable Arctic Construction and Built Environment in Arctic Climate kommer små- och medelstora företag erbjudas rådgivning inom affärs- och produktutveckling, finansiering och export, hitta nya samarbetspartners och stärka sin kompetens om nya material, teknologier och metoder för att bygga hållbart, attraktivt och kostnadseffektivt.

–        Digitalisering, ökade krav på hållbarhet, ökade materialkostnader och internationell konkurrens om uppdragen är verkligheten för byggbranschen och i vår region finns hundratals konkurrenskraftiga byggföretag med stark tradition av tekniskt kunnande och kvalitetstänk som har goda förutsättningar för detta. Genom ökat samarbete kommer vi att stärka hela branschens konkurrenskraft och samtidigt driva innovation och hållbarhet framåt, säger projektledare Anders Högström, LTU Business.

Tillsammans med näringslivet kommer universiteten bedriva forskning för att ta fram nya lösningar som direkt kan användas av industrin. Exempel på innovationsområden är höga träkonstruktioner av timmer, brokonstruktioner, digitalisering och metoder för att exempelvis bygga och gjuta betong i vinterklimat.

–        Mycket förarbete är redan gjort så redan nu i vår hoppas vi kunna komma igång med gemensamma tillväxtskapande satsningar med aktörerna tillsammans med aktörerna, avslutar Anders Högström.

FAKTA

Sustainable Arctic Construction and Built Environment in Arctic Climate (SCABEAC) är ett tre-årigt Interreg Aurora projekt som finansieras i Sverige av EU, Region Norrbotten, LTU och näringslivet. Bakom projektet står LTU Business, Luleå tekniska universitet, Universitetet i Tromsö, SINTEF Narvik, KUPA AS, Uleåborg Universitet och Arctic Construction Cluster Finland.

Vill du veta mer om projektet?

Kontakta Lars Oscarsson, lars.oscarsson@ltubusiness.se

?>