Rädda och framtidssäkra svenska innovationer – fyra åtgärdspaket riktade till innovationsföretag

Vårt moderbolag LTU Holding har tillsammans med övriga medlemmar i FUHS (Föreningen Universitetsholdingbolag i Sverige) och SISP (Svenska branschföreningen för Inkubatorer och Science Parks) lämnat in en gemensam uppmaning till regeringen för att rädda och framtidssäkra svenska innovationer i sviterna efter Covid-19.

Förslaget omfattar fyra åtgärdspaket riktade till innovationsföretag omfattande ca 4 miljarder kronor under en övergripande period om 1-1,5 år och i vissa fall upp till tio år.

1. Bidrag via Vinnova till innovationsföretag om sammanlagt 1,5 miljard kronor. 
2. Ägarkapital via holdingbolag och såddkapitalbolag om sammanlagt 0,6 miljard kronor. 
3. Mer villkorslån via Almi om 0,5 Mkr och riskkapital via Almi Invest om 1 miljard kronor. 
4. Anslag till utförare som stödjer innovationsföretag om sammanlagt 0,35 miljard kronor.

Med det rådande krisläget vill FUHS och SISP erbjuda regeringen att nyttja de kärnkompetenser liksom de nationella infrastrukturer som vi utgör till att sätta fokus på att rädda innovationer viktiga för hela världen och på att framtidssäkra Sveriges framtida kunskapsresurs i form av innovationsföretag, såväl nystartade som växande.

Hela åtgärdspaketet finns att läsa här.

Medlemmar i FUHS: 

Chalmers Ventures AB

GU Ventures AB

Högskolan i Borås Holding AB

Högskolan Kristianstad Holding AB

HHU AB

Karlstads Universitet Holding AB

KI Holding AB

KTH Holding AB

LiU Holding AB

LUD AB

LU Holding AB

LTU Holding AB

MiUn Holding AB

SLU Holding AB

SU Holding

UmU Holding AB

Uppsala Universitet Holding AB

Örebro Universitet Holding AB

Läs mer om FUHS här.

 

 

?>