CHEFSSTRATEG

Pär Johansson

Som chefsstrateg på LTU Business ansvarar Pär Johansson för bolagets säljledning och strategiska säljpartnerskap. Han leder arbetet att positionera och marknadsföra LTU Business värdeerbjudanden i EU-finansierade forsknings- och innovationsprojekt.

Pärs kännedom och erfarenhet av internationella projekt och dess olika finansieringsformer är mycket bred och de internationella relationer han idag besitter är uppbyggda under mer än 15 år på EU-arenan. Pär har även mångårig styrelseerfarenhet från privat sektor och har även agerat styrelseordförande i samband med tillväxtsatsningar.

Sedan 2013 har han arbetat med att vidareutveckla Norrbottens Innovationsstrategi på uppdrag av Region Norrbotten och har parallellt med detta utfört en rad strategiska rådgivningsuppdrag för Science Parks, innovationskontor, näringslivsbolag och forskningsinstitut över hela Europa med särskilt fokus på uppbyggnad av innovationsekosystem och kommersialiseringsförmågor.

Pär drivs av att utveckla lösningar som säkrar att företags tillväxtpotential snabbt kan realiseras och hans unika insikter i hur det offentliga stödsystemet kan nyttjas för att effektivt bidra till detta är en efterfrågad nyckelexpertis.

Hans fritidsintressen är terränglöpning och matlagning.

Kontakt
par.johansson@ltubusiness.se
070-208 98 75

Aurorum 1A, Luleå

LinkedIn-profil
?>