Bidra med din kompetens som navigatorcoach

Varje företag som deltar i Navigatorprogrammet matchas ihop med fyra erfarna företagsbyggare, kallad navigatorcoacher, som erbjuder mångårig kunskap omtillväxtledning i mindre bolag. Navigatorcoacherna, som består av två män och två kvinnor, har varsitt expertområde som man fokuserar på nämligen ekonomi, kund, process och utveckling.

VAD INNEBÄR ROLLEN SOM NAVIGATORCOACH?

LTU Business som är koordinator i tillväxtprogrammet matchar fyra coacher till varje företag som deltar i programmet utifrån de mål och den processkartläggning som man har gjort tillsammans med företaget. I rollen som coach är du en neutral ledningskompetens utan något juridiskt ansvar, som exempelvis en styrelseledamot. Som navigatorcoach är du inte rådgivare, utan frågegivare med syfte att komplettera företaget med kunskap och med nya perspektiv utifrån företagets specifika behov. Coacherna består alltid av två kvinnor och två män för att få största möjliga perspektiv. Du bör ha ett coachande förhållningssätt. Ett sekretessavtal tecknas med varje coach.

UPPLÄGG OCH FOKUSOMRÅDEN

Respektive coach har en specifik roll med fokus ett strategiskt utvecklingsområde. Det handlar om följande områden; ekonomi, kund, process eller utveckling. Inför varje mötet som berör ditt fokusområde kontaktar du företaget i förväg för att gå igenom ditt frågebatteri. Utifrån detta gör du ett underlag till mötet, som skickas ut till övriga coacher. På så sätt är samtliga aktörer väl förberedda inför mötet och har en bra bild över vad som ska diskuteras.

EKONOMI – ANALYTIKER

Ekonomicoachen ber om ekonomiska rapporter så att de övriga i gruppen vet vad som händer i företaget. Du kanske är en erfaren affärsutvecklare med känsla för hur lönsamheten synliggörs i bolaget? Eller är van att göra kalkyler och styra organisationen mot lönsamma affärer? Finns förmågan att levandegöra resultat, balansräkning, budget och få fram relevanta nyckeltal som underlättar för företaget att ha tydlig nulägesbild? Ekonomisk hållbarhet är ledordet för den här coachrollen. Det är ingen idé att skala upp en affärsidé som inte håller ekonomiskt.

KUND – EMPATIKER

Är du en säljare som kan ta kundens perspektiv? Kundcoachen är duktig på strategisk kundbearbetning. Hur hittas presumtiva kunder och hur får man dem att bli trogna företaget över tid? Som coach kan du lätt sätta dig in i företagets kundprocess och identifiera vilka utvecklingsmöjligheter som finns. Du kan också prioritera och peka på lönsamma kunder, men även se dem som är olönsamma och tar energi från organisationen.

PROCESS – EFFEKTIVITET

Har du förmågan att se hela förädlingsprocessen – från ax till limpa? I denna roll ligger fokus på företagets huvudprocess, delprocesser och hur dessa ska organiseras för bästa utveckling och tillväxt. Här handlar det om att skapa en effektiv process där insatserna ger resultat. Det handlar om att kunna maximera kundnyttan och samtidigt minimera resursåtgången genom olika typer av rationaliseringar och effektiviseringar är önskvärt.

UTVECKLING – SER MÖJLIGHETER

Utvecklingscoachens möte är det mest öppna mötet eftersom varje företag, dess medarbetare och målbild är unik. Utvecklingsplanerna kan se väldigt olika ut. Den här personen bör vara den som har kännedom om företagets målbild men också vara den personen som, utifrån de tre andra coachmötena, ser vilka utvecklingsprojekt som skulle kunna ta företaget framåt.

INSATS OCH TIDSÅTGÅNG

Alla Navigatorcoacher och koordinatorer från LTU Business samt det deltagande företaget träffas totalt vid sju tillfällen á ca 2 timmar. Programtiden för Navigatorprogrammet är 24 månader. Mötesträffarna kan vara såväl fysiska som digitala, beroende på vad som passar deltagarna bäst. I uppdraget ingår det att vara väl inläst och förberedd inför varje möte men att även vara tillgänglig för företaget vid frågor från bolaget mellan mötena.

ARVODE

Arvodet är 2 950 kronor plus moms per genomförd träff (totalt 20 650 kronor plus moms/coach) som faktureras till LTU Business AB

PARTNER

Upplägget för Navigator-programmet baseras på en prisbelönt metod som tillhandahålls genom
Stiftelsen Navigator.

 

Kontakta oss:

Katharina Saalo

Affärsutvecklare070-371 95 82Laboratorgränd 9, Campus SkellefteåLäs mer om Katharina här

Samarbetspartners

?>