AFFÄRSUTVECKLARE

Johanna Vesterberg

Vår kollega Johanna Vesterberg började på LTU Business i januari 2021 efter en civilingenjörsutbildning samt en tid som doktorand vid Luleå tekniska universitet. Hon har sedan dess arbetat med projekt i varierande storlek, där både små och medelstora regionala företag och stora internationella organisationer varit involverade.

Johanna har bland annat även arbetat med förstudier inom gruv- och rymdindustrin, kommersialiseringsstrategier för innovationer samt verksamhetsanalyser, både finansiella och organisatoriska. Under sin tid som doktorand och projektanställd på LTU erhöll hon goda kunskaper av datainsamling och analys på forskarnivå, vilket hon anammar i sitt arbete på LTU Business.

Fritiden tillbringar Johanna gärna ute i den norrländska naturen. Bärplockning, fjällvandring och fiske ligger henne varmt om hjärtat.

Kontakt

johanna.vesterberg@ltubusiness.se
070-602 60 05
Aurorum 1A, Luleå

LinkedIn-profil

”Johanna’s expertise in market research and go-to-market strategy development, combined with her proactive approach to customer engagement, has greatly supported our team in bridging the gap between our scientific background and the business world. Ultimately, our partnership with Johanna (and LTU Business) has brought us closer to a successful market entry” – Fabian Stamm, Terranigma Solutions

Case

Att innovera en cirkulär stadsdel

På uppdrag av Luleå Kommun har LTU Business tagit fram ”Testbädd Hertsöheden”, en roadmap för nästa stora stadsutvecklingsprojekt i Luleå.

Testbäddar är delade utvecklingsmiljöer som driver innovation genom att testa och utveckla nya tekniker, tjänster, idéer eller arbetssätt. Hertsöheden är Luleås nästa stora stadsutvecklingsprojekt och innebär en utbyggnad av det befintliga bostadsområdet Hertsön/Lerbäcken med upp till 2 000 nya bostäder. Ambitionen är att skapa en attraktiv och levande boendemiljö med stark natur- och hållbarhetsprofil.

Läs mer om Testbädd Hertsöheden
?>