Stort intresse för ett gemensamt Hertsöheden

Mia Ozoh och Joakim Norman

LTU Business har varit delaktig i en förstudie där man tillsammans med Luleå kommun tittat på förutsättningarna för innovativa, cirkulära och hållbara lösningar på Hertsöheden. – Det har varit av stort värde för oss att få hjälp av LTU Business med det här arbetet, säger Mia Ozoh, projektledare på Luleå kommun.

Hertsöheden är Luleås nästa stora stadsutvecklingsprojekt och innebär en utbyggnad av det befintliga bostadsområdet Hertsön/Lerbäcken med upp till 2 000 nya bostäder. Ambitionen är att skapa en attraktiv och levande boendemiljö med stark natur- och hållbarhetsprofil.

Som en del av EU-projektet North Sweden Green Deal genomfördes förstudien ”Testbädd Hertsöheden” av LTU Business under 2023. Testbäddar är delade utvecklingsmiljöer som driver innovation genom att testa och utveckla nya tekniker, tjänster, idéer eller arbetssätt.

– Syftet med den här förstudien var att titta närmare på förutsättningarna för en testbädd kopplad till just Hertsöheden. Det skulle kunna vara en byggnad, ett kvarter eller hela området, förklarar Joakim Norman som ledde arbetet hos LTU Business.

Universitetet, industrin, kommunen, företagare, föreningar och boende har enligt studien alla ett stort intresse för att jobba tillsammans i området. Förhoppningen är nu att kommunen ska skapa en plattform där det finns möjlighet att testa, forska och samverka i gemenskap.

–  ­Vi var så nöjda med LTU Business medverkan i förstudien att vi gav dem uppdraget att fördjupa de rekommendationer som togs fram för fortsatt arbete. Detta resulterade i konkreta förslag att arbeta vidare med för att kunna förverkliga testbäddar på Hertsöheden, säger Mia Ozoh, projektledare på Luleå kommun.

Utbyggnaden av Hertsöheden kommer att ske etappvis under flera års tid och beräknas starta med byggnation av gator och annan infrastruktur under 2026.

 

sizer
?>