Big Science Sweden på besök I Luleå

Från vänster: Johanna Bergström-Roos, LTU Business, Gry Holmgren Hafskjold, LTU Business, Ekaterina Osipova, LTU, Pär Weihed, LTU, Catarina Sahlberg, Big Science Sweden, Mikael Sjödahl, LTU, Anna Öhrwall Rönnbäck, LTU, Margareta Groth, LTU, Adam Wikström, LTU Business.

Catarina Sahlberg, ny programdirektör på Big Science Sweden, besökte nyligen Luleå tekniska universitet och LTU Business. Besöket innehöll både diskussioner om forskningsinfrastrukturen och en rundtur på Robotiklabbet.

Diskussionerna handlade om att identifiera synergier och olika former för framtida samarbeten. Universitetet har utvecklat en ny process för arbete med storskaliga forskningsinfrastrukturer. Universitetets ambition är att bli mer delaktig på lokal, nationell och internationell nivå. Big Science Sweden är den naturliga bron för ökade kontakter mellan Luleå tekniska universitet och forskningsanläggningarna.

Stärker svensk forskning och industri

– Det är så givande att resa runt och få en inblick i allt det fina arbete som görs och att diskutera hur vi kan samarbeta för att stärka svensk forskning och industri. Stort tack till alla här i Luleå som gav mig ett så varmt välkomnande och satt ihop ett inspirerande program, sa Catarina Sahlberg.

Catarina besökte även robotiklaboratoriet och testade att köra en robothund. Laboratoriet är involverat i ett samarbete med CERN där teknik utvecklas för autonoma drönarrobotar som kan användas för att undersöka acceleratortunnlarna. Deltagare från Big Science Swedens norra nod vad Adam Wikström (LTU Business) och Ekaterina Osipova (LTU-representant i Big Science Sweden Steering Committee).

Övriga deltagare:

Pär Weihed, LTU, prorektor

Mikael Sjödahl, LTU, ämnesföreträdare I experimentell mekanik, och vetenskaplig koordinator för LTU användargrupp

Margareta Groth, LTU, prefekt TVM

Johanna Bergström-Roos, LTU Business, Projektledare för Space for Innovation and Growth, RIT Project

Gry Holmgren Hafskjold, VD LTU Business

Anna Öhrwall Rönnbäck, LTU, ämnesföreträdare I Produktinnovation, samt ledamot i Big Science Sweden Steering Committee

George Nikolakopoulus, LTU, ämnesföreträdare i robotic och artificiell intelligens

Ilias Tevetzidis, LTU, tekniker, robotik och artificiell intelligens

 

 

 

sizer
?>