Startup från regionala utvecklingsprojektet RIT2021 vinner kontrakt med Viasat

Arctic Space har kontor i Luleå Science Park och en markstation i Öjebyn där man erbjuder kommunikationstjänster mot satelliter i omloppsbanor runt jorden. Nu har Viasat Inc installerat antenner där.

Genom det regionala utvecklingsprojektet Rymd för Innovation och Tillväxt (RIT 2021) har Arctic Space fått hjälp att accelerera sin affärsidé till ett framgångsrikt bolag med internationell attraktionskraft. Bolagets VD och medgrundare Sandra Nilsson har tidigare beskrivit deras samarbete med RIT2021 såhär:

– Eftersom vi som startat bolaget i grunden är ingenjörer så kunde vi tack vare stödet inom RIT2021 få rådgivning om affärsutveckling och därmed nå ut på marknaden snabbare.

Med ledning av Luleå tekniska universitet har parterna i projektet RIT2021 under sju år arbetat för att stärka innovation och tillväxt i rymdbranschen. Tf projektledare Jonas Hjelm säger:

– En stor del av projektets verksamhet har handlat om att stötta idéer i tidigt skede att utvecklas till nya bolag och produkter. Vi är enormt glada och stolta att vara del av Arctic Space resa.

Attraherar människor, investeringar och etableringar till Norrbotten

Med sin geografiska placering i kombination med bra infrastruktur och glesbefolkade områden har Norrbotten förutsättningar att vara rymdens Silicon Valley. Här bedrivs rymdforskning i världsklass, på Sveriges rymduniversitet – Luleå tekniska universitet, Institutet för Rymdfysik, Eiscat och SSC – Esrange. Nu tar man nästa steg för att skapa tillväxt och stärka Norrbotten och Sveriges position inom den globala rymdsektorn.

RIT2021 är ett regionalt utvecklingsprojekt som drivs av Luleå tekniska universitet, LTU Business, IRF och Arctic Business, med stöd från OHB Sweden, SSC, GKN Aerospace, Region Norrbotten, Kiruna Kommun, Luleå Kommun, Sparbanken Nord och EU via Tillväxtverket.

 

Tillväxt, investeringar och innovation

En framsynt regional satsning inom ett glödhett globalt område

Användningsområdena för satellitdata är många och de kommer att spela en viktig roll i att lösa de globala utmaningar vi står inför – inte minst dem kopplade till miljö och klimat. Branschen är under stark tillväxt och värderas till US$ 400 miljarder globalt. Utvecklingen sker enormt fort. Tillväxten kommer att ske genom ökat samarbete mellan akademi, industri och lokala leverantörer av högteknologiska tjänster och produkter.

RIT 2021 är ett brett förankrat, nära partnerskap mellan akademi och industri samt offentlig sektor med en total budget på 60 miljoner kr./5,8 miljoner euro.

Läs mer om RIT2021
?>