Regional utveckling

Rymd för Innovation och Tillväxt

Rymdbranschen befinner sig i stark tillväxt och kommer att spela en viktig roll i att lösa de globala utmaningar vi står inför – inte minst dem kopplade till miljö och klimat. Norra Sverige har utmärkta förutsättningar att bli än en starkare hub på den globala rymdarenan i ett skede där hela industrin håller på att förändras. Inom RIT2021 samarbetar vi med akademi, industri och lokala aktörer för att skapa tillväxt inom rymdbranschen.

 

Vad händer när Norrbotten siktar mot rymden?

Resultaten av samverkan

RIT2021 har skapat enormt genomslag. Under projektet har flera hundra företag deltagit, nya testbäddar har utvecklats och antalet rymdföretag i Norrbotten har mångdubblats.

Se videon

Svar på våra globala utmaningar

Rymdbranschen är viktigare än någonsin. Många tycker att rymdbranschen känns främmande och avlägset – men faktum är att vår vardag är fylld av rymdteknik. När du använder gps i bilen, kollar vädret, reser med flygplan, tittar på netflix – eller som nu – läser en artikel på nätet, ja då använder du satellitdata. Användningsområdena för satellitdata är många och de kommer att spela en viktig roll i att lösa de globala utmaningar vi står inför – inte minst dem kopplade till miljö och klimat.

The New Space Economy – den nya rymdsektorn

Branschen är under stark tillväxt och värderas till US$ 400 miljarder globalt. Utvecklingen sker enormt fort. Fram tills nyligen har tekniken som krävs för att hämta upp data från rymden varit så svårtillgänglig och dyr att rymden varit förbehållen statliga eller internationella organisationer. Nu gör man nya tekniska framsteg som sänker tröskeln att ge sig in i branschen och därmed öppnas en helt ny marknad – ”the new space economy”. Tillväxten kommer att ske genom ökat samarbete mellan akademi, industri och lokala leverantörer av högteknologiska tjänster och produkter.

Attraherar människor, investerare och företag till regionen

Med sin geografiska placering i kombination med bra infrastruktur och glesbefolkade områden är Kiruna är norra Europas rymdhuvudstad. Här bedrivs rymdforskning i världsklass, på Sveriges rymduniversitet – Luleå tekniska universitet, Institutet för Rymdfysik, Eiscat och SSC – Esrange.  Nu tar man nästa steg för att skapa tillväxt och stärka Norrbotten och Sveriges position inom den globala rymdsektorn. RIT 2021 är ett brett förankrat, nära partnerskap mellan akademi och industri samt offentlig sektor med en total budget på 60 miljoner kr./5,8 miljoner euro.

Mellan 2019-2021 finansierar RIT2021 ett stort antal aktiviteter med det övergripande syftet att förenkla innovation och samarbete i rymdsektorn. Arbetet delas in i fyra områden:

·         Industrinära forskning (R&D Projects)

·         Kommersialisering (Testbed Space)

·         Innovationsledning (Innovation Ecosystem)

·         Klusterutveckling (Aerospace Cluster Sweden)

RIT2021 är ett regionalt utvecklingsprojekt som drivs av Luleå tekniska universitet, LTU Business, IRF och Arctic Business, med stöd från OHB Sweden, SSC, GKN Aerospace, Region Norrbotten, Kiruna Kommun, Luleå Kommun, Sparbanken Nord och EU.

Nyheter från projektet

Här kan du läsa om de senaste aktuella nyheterna om vårt arbete att skapa samarbete och tillväxt inom rymdsektorn.

Mer om projektet

RIT 2021

RIT2021 är ett regionalt utvecklingsprojekt. Besök projektsajten för att ta reda på mer.

Läs mer
?>