Mer än vidder och råvaror

Projekt som stärker innovation och konkurrenskraft

Kylan, unik natur och demografi, forskning i världsklass och världsledande industri erbjuder sammantaget enorma möjligheter. Tillsammans med partners i näringsliv, akademi och samhällssektorn bygger och driver projekt och program för utveckling, innovation och konkurrenskraft.

 

CLOSER

Fossilfria och effektiva industritransporter

För Sverige som exportland med ett näringsliv som på många plan leder den gröna omställningen globalt, är ett mer hållbart och effektivt transportsystem på väg, järnväg och sjöfart från norr till söder viktigt både nationellt och internationellt.

Läs mer
Swedish Mining Innovation

Hållbar försörjning av mineral och metaller

Det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation är en av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden (SIP). Målet med programmet är att stärka konkurrenskraften för svensk gruv- och metallutvinnande sektor. Detta uppnås genom att främja ledande centra och kluster för forskning, innovation och utbildning där hållbara lösningar för utvinning av metaller utvecklas.

Läs mer
RIT – Rymd för Innovation och Tillväxt

Text text text

text text text

Läs mer
AI Sweden

Accelererar användningen av AI i Sverige

AI Sweden är Sveriges nationella center för artificiell intelligens. AI Sweden stöds av svenska staten samt näringsliv och offentlig sektor över hela Sverige. Målet är att accelerera användningen av AI för att stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft, och förbättra livet för alla som lever i Sverige.

NexGen SIMS

Systemdemonstrator för hållbara och intelligenta gruvor

Samverkan för Innovation & Tillväxt – SIRT

Nyheter och röster från projekten

Tillsammans med en flerdimensionell community av modiga, framtidsfokuserade ledare i akademi, näringsliv och myndigheter skapar vi synergier och förändring genom ledande metoder, expertis och verktyg. Här kan du läsa om projekt och program som vi just nu är delaktiga i.

Unik satsning mot rymden

Rymd för innovation och tillväxt

Tillsammans med Luleå tekniska universitet, projektägare, partners och finansiärer arbetar vi mot målet att göra Norrbotten till en ledande rymdregion i Sverige.

Se videon
Regional utveckling

Tillsammans skapar vi förändring

Hey change maker! Visste du att du spelar en viktig roll för regionens utveckling? Ett välfungerande ekosystem för innovation gör att våra idéer kan skapa tillväxt.

Se videon

Samverkanserbjudande

LTU Business är ett konsultföretag som verkar i en unik skärning mellan akademi, näringsliv och myndigheter. Här kan du se vilka tjänster vi erbjuder dig som funderar på att starta ett projekt.

Se alla tjänster
Se alla tjänster