Ny storsatsning ska stärka ledare i besöksnäringen

LTU Business lanserar två program för besöksnäringen i Norrbotten med start 2021. Det blir en ny och uppgraderad omgång av det hyllade programmet Turistanläggningars Form och Funktion, där bl. a. företag som Treehotel, Camp Ripan och Årrenjarka deltagit. Samtidigt lanseras det helt nya affärsprogrammet Besöksnäringens Tillväxtakademi.

Beskedet möts med stor glädje i en tid när branschen kämpar för sin överlevnad. Besöksnäringen genomgår en omfattande kris till följd av pandemin och under hösten har branschen gjort påtryckningar för förlängt och utökat stöd från beslutsfattare.

– I våra samtal med entreprenörer runtom i Norrbotten har efterfrågan på verktyg som stärker och underlättar i det arbetet framkommit tydligare än någonsin. Därför känns det otroligt glädjande att vi blivit beviljade medel för att möta deras behov, säger Monica Äijä-Lenndin som driver Turistanläggningars Form & Funktion.

De två fristående programmen syftar till att stärka konkurrenskraften hos företagen. Turistanläggningars Form & Funktion fokuserar på kundupplevelse och konceptutveckling tillsammans med noga utvalda processledare, arkitekter och designers. Nytt för i år är att deltagarna dessutom erbjuds individuell rådgivning i sitt utvecklingsarbete på anläggningen.

Nytt program med fokus på affärsstrategi och analys

I Besöksnäringens Tillväxtakademi ska totalt sexton företagsledare i besöksnäringen få handfasta verktyg och kunskaper i affärsstrategi och analys i ett program som är skräddarsytt för besöksnäringen. Programmet leds av Lisa Ek och Niklas Grönberg – båda managementkonsulter på LTU Business med lång internationell erfarenhet av att skapa hållbar tillväxt i små och stora bolag.

– Hur man tar strategiska beslut och vad de bör grundas på; ska vi våga investera och varför; är målgrupp A eller B rätt för oss – den här typen av frågeställningar är vardag för en VD. Med programmet hoppas vi kunna ge deltagarna fler verktyg som underlättar att fatta rätt beslut och sedan följa upp dem, förklarar Lisa Ek.

Stort stöd från näringen

Programmen har utvecklats i nära samarbete med näringen, som är representerade i styrgruppen av Britta Jonsson-Lindvall, Treehotel och Richard Westerberg, Swedish Lapland Visitors Board.

– Turistanläggningars Form och Funktion har haft en stor betydelse för Treehotel och jag hoppas att fler tar chansen att få nya kunskaper och relationer som programmet innebär, säger Britta.

– Våra entreprenörer i besöksnäringen har kämpat hårt för att ställa om sina verksamheter i spåren av Corona. Vi på Swedish Lapland Visitors Board välkomnar dessa två nya möjligheter för vår region att bygga vidare på de styrkor och den innovationskraft som finns här, säger Richard.

Fakta

Satsningarna finansieras med stöd från Tillväxtverket, Region Norrbotten och Längmanska Företagsfonden vilket möjliggör starkt reducerade deltagaravgifter för företagen som har behov av dessa program. LTU Business öppnar denna vecka för intresseanmälningar till Turistanläggningars Form & Funktion tretton platser samt de två omgångarna av Besöksnäringens Tillväxtakademi med respektive åtta platser.

 

 

Läs mer om programmen här

Partners

?>