Nytt strategiskt innovationsprogram med fokus på metaller och mineral

PRESSMEDDELANDE 1 MARS 2024

En massiv satsning på innovation för en hållbar gruv- och stålindustri i Sverige. Så beskrivs initativet Metals&Minerals som är ett av fem program som beviljas medel i Impact Innovation – Vinnova, Energimyndigheten och Formas stora innovationsprogram. Nu finansieras uppbyggnad och drift av ett programkontor för 100 miljoner – och därtill kommer forskningsanslag i hundramiljonersklassen.

Programmen inom satsningen Impact Innovation ska under den kommande tioårsperioden genomföra ett uppdrag, en ”mission”, som bidrar till omställningen till ett hållbart samhälle och samtidigt stärker Sveriges konkurrenskraft. Metals&Minerals mission är att säkerställa tillgången till mineral och metaller så att omställningen av energi- och transportsektorerna kan fullföljas.

– Att öka innovationstakten inom metall- och gruvsektorn är en av de viktigaste nycklarna i den gröna omställningen, och något som vi verkligen brinner för. Jag är innerligt glad och stolt att LTU Business blir en drivande part och att vi ska leda arbetet med social innovation, affärsutveckling mot SME:er och programmets kommunikation, säger Gry Holmgren Hafskold, VD, LTU Business.

Bakom Metals&Minerals står ett konsortium där svensk järn- och stålindustris branschorganisation Jernkontoret är koordinator och där Svemin, Svenska Gjuteriföreningen, Svenskt Aluminium, Sustainable Steel Region liksom Luleå tekniska universitet, Örebro universitet och LTU Business ingår.

– Det här är stort för alla som jobbar för ett starkt Europa med ett minskat importbehov av kritiska och strategiska material. Sverige som EU:s främsta gruvnation spelar en viktig roll för EU, säger Katarina Nilsson, ansvarig för forskning och innovation på Svemin, branschorganisation för gruvor, mineral- och metalltillverkare i Sverige.

Luleå tekniska universitet blir drivande i arbetet med teknisk innovation, internationalisering – och framför allt att hitta syneriger mellan programets olika områden.

– Ett starkt samarbete mellan akademi och industri inom järn- och stålbranschen är avgörande för att vi ska kunna utveckla relevant forskning av högsta kvalitet som leder till innovation och nya tekniska lösningar för dagens och morgondagens utmaningar. Det är därför otroligt positivt att Metals&Minerals blev ett av fem Impact Innovation program som beviljas medel säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet.

LKAB, som går in som finansierande partner i projektet, ser vikten av en gemensam satsning på innovation.

– Det här är vår tids största utmaning, och därför är det så viktigt att hela branschen och staten tillsammans nu gör den här storsatsningen. Sverige behöver fortsatt ligga i den globala framkanten i omställningen av järn- och stålindustrin, säger Jenny Greberg, direktör för enheten för Strategi och affärsutveckling LKAB.

Beslutet gäller finansiering av uppbyggnad och drift av ett programkontor. Omfattningen av själva forskningsanslagen inom ramen för Metals&Minerals är ännu inte beslutade utan kommer fastslås i en förhandling mellan konsortiet och finansiärerna.

– Vi siktar på 150 miljoner kronor per år från finansiärerna, och lika mycket från oss i industrin. Det här är en omfattande satsning men de här frågorna är centrala för en hållbar framtid, säger programchefen Maria Swartling på Sustainable Steel Region.

 

FAKTA – Impact Innovation och Metals&Minerals

Beslutet från Energimyndigheten, Formas och Vinnova gäller 100 miljoner kronor över fem år, varav hälften kommer från finansiärerna, och hälften från gruv- och stålföretag. Dessa medel ska täcka uppbyggnad och drift av Metals&Minerals programkontor. Efter fem år kan konsortiet söka medel för ytterligare fem år. I konsortiet ingår Jernkontoret (koordinator), Svemin, Svenska Gjuteriföreningen, Svenskt Aluminium, Sustainable Steel Region, Luleå tekniska universitet, LTU Business och Örebro universitet.

 

KONTAKTER

Lars Teglund
Kommunikatör, LTU Business
lars.teglund@ltubusiness.se
0738106191

Gry Holmgren, VD LTU Business
gry.holmgren@ltubusiness.se
070-615 11 52

 

BILDTEXTER

Gry Holmgren Hafskold
”Att öka innovationstakten inom metall- och gruvsektorn är en av de viktigaste nycklarna i den gröna omställningen” menar Gry Holmgren Hafskold, VD LTU Business, som gläds åt att få leda delar av storsatsningen Metals&Minerals.

Gruppbild
Så här glada var programkontorets Luleå-del en minut efter glädjebeskedet i måndags, skålandes med (alkoholfritt) bubbel. (F.h. Niclas Dahlström, Ann-Sofie Gyllenhaal, Charlotte Andersson, Lawrence Hooey, Cathrine Svakko och Lars Teglund)

Birgitta Bergvall-Kåreborn
”Det här är avgörande för att vi ska kunna utveckla relevant forskning av högsta kvalitet som leder till innovation och nya tekniska lösningar för dagens och morgondagens utmaningar” säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor Luleå tekniska universitet.

?>