Samverkansprojekt skapar ny företagslösning

Företaget Nordic Värmesystem behövde hjälp med att ta fram ett hållbart, miljövänligt, energisnålt och flexibelt energisystem för villafastigheter. Genom samverkansprojektet SIRT fick man tillgång till kunskapen fanns hos studenter vid Luleå tekniska universitet. Energisystemet lanseras mot hustillverkare och kunder under hösten.

”Ett föredömligt exempel där forskare, studenter och ett företag samverkar och alla går ut som vinnare ur samarbetet”
– Marita Holst, strateg Luleå tekniska universitets innovationskontor.

Det var i februari tidigare i år som Seard Åberg från Nordic Värmesystem hörde av sig till Lars-Åke Isaksson, affärsutvecklare vid LTU Business. Företaget saknade både tid och kunskap för att skapa värmesystem anpassade i kombination med varandra. Detta för att få till ett kombinerat högeffektivt system som ger både värme och ventilation med återvinning samt komfortkyla.

Nordic Värmesystem lämnade en kontaktlista med expertpersoner och företag som studenterna kunde få råd och stöd av. Studenterna startade sitt arbete omgående och med Gustav Häggström, doktorand i energiteknik, som handledare och biträdande professor Jens Hardell som rådgivare för studenterna var de snart igång.

”Det ger studenterna en extra motivation i sitt arbete när uppdragsgivaren är ett externt företag, samtidigt som företaget får kreativa lösningar på avancerade tekniska utmaningar”, säger biträdande professor Jens Hardell.

Den 1 juni var slutrapporten klar och Seard Åberg är mer än nöjd.

”Jag är djupt imponerad av deras arbete. En färdig systemlösning är framtagen och klarar de nya BBR-kraven som EU har beslutat om. Fantastiskt!” säger Seard Åberg.

Jens Hardell, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet är positiv:

”Som examinator för projektkursen M0024T Sustainable Living är jag mycket glad att vi får möjlighet att bidra med kompetens och kunnande till företag i regionen såväl som landet i helhet. Det ger studenterna en extra motivation i sitt arbete när uppdragsgivaren är ett externt företag, samtidigt som företaget får kreativa lösningar på avancerade tekniska utmaningar,” säger han.

Skapar samarbeten mellan företag och Luleå tekniska universitet

Lars-Åke Isaksson, affärsutvecklare LTU Business, arbetar med att skapa nya företagssamarbeten inom universitetets projekt SIRT (Samverkan för Innovation och Tillväxt). Han gjorde en behovsanalys som låg till grund för samarbetet och skötte dialogen mellan Nordic Värmesystem och universitet.

”Det känns glädjande och meningsfullt att kunna skapa win-win för alla genom att matcha våra lokala företag med rätt kompetens och team på universitetet. Med 69 forskningsämnen och över 15 000 studenter så behövs en lots. Där kommer vi in och hjälper till att hitta rätt, skapa ett avgränsat projekt och hjälpa samarbetet att komma igång,” säger han.

Marita Holst, strateg på universitetets innovationskontor och projektledare för SIRT understryker vikten av en tydlig samverkanstruktur som skapar nytta för universitetet och företagen:

”Universitetet har tre uppgifter, forskning, undervisning och samverkan med omgivande samhälle och i detta projekt vävs alla dessa delar samman på ett föredömligt sätt, där forskare, studenter och ett företag samverkar och alla går ut som vinnare ur samarbetet. I SIRT projektet jobbar vi med att utveckla och tydliggöra en enkel och tydlig väg in för samverkan så att fler företag och organisationer ska kunna utvecklas och växa i samverkan med oss på universitetet”, något vi alla tjänar på avslutar Marita Holst.

FAKTA

Projektet Samverkan för innovation och regional tillväxt (SIRT) drivs av Luleå tekniska universitet med LTU Business som partner och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket, Region Norrbotten, Skellefteå kommun samt Luleå tekniska universitet.

 

Relaterade nyheter

?>