195 miljoner till hållbar gruvinnovation

Operatör vid Epirocs elektriska lastare Scooptram ST14 Battery. Foto: Epiroc

LTU Business och Luleå tekniska universitet bemannar ledningen i innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation tillsammans genom ett partnerskap.

Nu startar 26 nya forsknings- och innovationsprojekt för ökad hållbarhet och konkurrenskraft i den svenska gruv- och metallutvinnande industrin. Projekten är resultatet av Swedish Mining Innovations årliga utlysning med finansiering från Vinnova. Totalbudgeten på 195 miljoner är mer än en fyrdubbling jämfört med förra året.

– Det finns just nu en otrolig innovationskraft i hela den svenska gruvbranschen. Bolagen gör stora investeringar och det avspeglas även i vår utlysning. Aldrig förut har vi fått så många projektansökningar, och aldrig förut har branschaktörerna själva gått in med så mycket egna pengar i forsknings- och innovationsprojekten, säger Jenny Greberg, programdirektör på Swedish Mining Innovation.

Utlysningen, ”Resurseffektivitet och hållbar produktion inom gruv- och metallutvinningsindustrin”, var öppen mellan maj och november i fjol. Nu har årets beviljade projekt tillkännagivits.

– En av regeringens prioriteringar är att driva den gröna och digitala omställningen och skapa jobb med bra villkor i hela landet. Omställningen innebär elektrifiering och digitalisering av samhälle och näringsliv, det kommer att kräva mer metaller och mineral. Det stora intresset för utlysningen visar på ett stort behov och innovationskraft i branschen men även att innovationsprogrammet effektivt stödjer och accelererar utvecklingen, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Boliden är ett av bolagen som varit engagerade i Swedish Mining Innovation sedan starten.

– Swedish Mining Innovation fyller en unik roll i branschens innovationsekosystem. Genom utlysningen får vi som gruvbolag en plattform för samverkan med forskningsaktörer, mindre företag och andra organisationer för att lösa branschutmaningar som spänner över en stor bredd. Projekten ger viktiga resultat inom allt från jämställdhet och säkerhet till miljö, klimat och produktionseffektivitet, säger Daniel Eklund, teknikdirektör på Boliden och Swedish Mining Innovations styrelseordförande.

Kontrollrum vid Bolidens anläggning i Garpenberg, Dalarna. Foto: Boliden

Den planerade utlysningsbudgeten var förra året 45 miljoner, en ökning från en normalnivå på cirka 25 miljoner. Men på grund av det stora antalet kvalificerade ansökningar har Swedish Mining Innovation via finansiären Vinnova ytterligare ökat sin del av finansieringen till 88 miljoner. Bland annat har programmet Avancerad digitalisering finansierat vissa projekt med särskilt tydlig koppling till avancerad digitalisering med 22 miljoner. Med branschaktörernas egen finansiering på 107 miljoner blir den totala projektbudgeten 195 miljoner, fördelade på 26 projekt. Mer än en fyrdubbling jämfört med i fjol.

– När det finns ett så stort behov från både samhälle och industri är det glädjande att vi har kunnat öka vårt stöd och vara den möjliggörare som branschen behöver. Den gruv- och metallutvinnande industrin är en grundplatta för den gröna omställningen och vårt mål är att Sverige ska stärka sin position som världens mest hållbara gruvnation, säger Rebecca Hollertz, programansvarig på Vinnova.

Bredd i vinnande förslag

Årets beviljade projekt syftar bland annat till att minska miljö- och klimatpåverkan, effektivisera produktion, utveckla nya hållbara erbjudanden, förbättra arbetsmiljön och skapa förutsättningar för en långsiktigt framgångsrik personal- och kompetensförsörjning i branschen.

– Det är en stor bredd i årets beviljade projekt. I ett av projekten vill man ta fram en färdplan för att skapa attraktiva, inkluderande och säkra arbetsförhållanden i samband med branschens omvälvande digitalisering. I ett annat vill man utveckla tekniker för återvinning av använda batterier och batterimetaller på industriell skala. I ett tredje utvecklar man en process för att minska energiförbrukningen i gruvmalningen, den process i gruvverksamheten som kräver mest energi, med mer än 80 procent. Dessa är bara några exempel, säger Lawrence Hooey, teknik- och innovationsansvarig på Swedish Mining Innovation.

Ökad jämställdhet

Swedish Mining Innovation arbetar för jämställdhet i gruvbranschen och har som mål att uppnå minst en 40/60-balans i representationen av könen i projekten, både vad gäller sammansättningen av projektledare och fördelningen av finansieringsmedel.

– I årets utlysning går 41 procent av projektfinansieringen till projekt som leds av kvinnor och 59 procent till projekt som leds av män. Vi har kraftsamlat under de senaste åren för att nå en mer inkluderande balans bland de sökande och nu ser vi resultatet av den satsningen. Det är ett betydelsefullt och nödvändigt framsteg som kommer att ge en högre innovationstakt i vår bransch, säger Niclas Dahlström, projektledare på Swedish Mining Innovation och ansvarig för programmets arbete för inkluderande innovation.

Programmet uppmanar de som ansöker om projekten att beskriva hur de planerar att inkludera jämställdhetsperspektivet och arbeta för jämställdhet i projekten. Programmet erbjuder även projekten olika kompetensutvecklande utbildningsinsatser.

Fakta om Swedish Mining Innovation

Swedish Mining Innovation är ett av 17 nationella strategiska innovationsprogram som startats och finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Programmens syfte är att stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar, exempelvis tillgång till råvaror och hållbar råvaruproduktion.

Läs mer om Swedish Mining Innovation på swedishmininginnovation.se.

Fakta om utlysningen

Swedish Mining Innovation delar ut medel varje år till ett antal forsknings- och innovationsprojekt, genom en öppen utlysning. Projekten ska adressera de utmaningar som definierats i en strategisk forsknings- och innovationsagenda framtagen av en bredd av branschrepresentanter. Ansökningarna bedöms i Vinnovas regi av en bedömarpanel bestående av oberoende nationella och internationella experter.

Hittills har man finansierat 237 projekt. Projekten bygger ofta på samverkan mellan stora industribolag, akademi och institut, mindre företag och startups, men även andra typer av organisationer. 72 projektansökningar kom in till utlysningen som stängde i november 2021. Finansiering har beviljats för totalt 12 förstudieprojekt, 13 fullskaleprojekt och 1 pilotprojekt (totalt 26 nya projekt).

Se alla beviljade projekt i utlysningen

sizer
?>