Studie av LTU Business spår rymdtillväxt i norra Sverige

I en nyligen genomförd studie bedömer LTU Business att rymdklustret i och runt Kiruna i norra Sverige kan bli dubbelt så stort inom 10-15 år och då bestå av 50-70 olika aktörer med totalt 1 000 anställda. Slutsatsen är baserad på en analys av den senaste utvecklingen i klustret, dess läge och förutsättningar, samt på globala trender i rymdbranschen.

Studien initierades och finansierades av det regionala rymdutvecklingsprogrammet RIT2021, som involverar alla större rymdorganisationer i norra Sverige, och genomfördes av LTU Business. Målet var att bedöma den förväntade tillväxten i Sveriges nordligaste rymdkluster under de kommande 10-15 åren.

Johanna Bergström Roos är projektledare för RIT2021. Hon beskriver den generella utvecklingen i rymdsektorn så här:

– Ny teknik gör det enklare och billigare att få tillgång till rymden. Tills nu har rymden varit en arena för dyra, nationella initiativ och program, men nu håller den på att förvandlas till en marknad för nästan vem som helst med rätt intresse och drivkraft. Det här innebär att rymdsektorn blir större både akademiskt och kommersiellt, och att det finns nya möjligheter för små och medelstora företag att bidra, konkurrera och växa i den.

Studieresultatet

Slutsatsen av studien är att rymdklustret i Kiruna sannolikt kan växa till att bli dubbelt så stort under bara de kommande 10-15 åren, och då bestå av 50-70 olika aktörer med totalt 1 000 anställda. Slutsatsen bygger på de goda förutsättningar som finns för tillväxt, den senaste tidens framsteg i klustret, och genom en jämförelse med trender i andra länder och rymdkluster i Europa. LTU Business bedömer att fler startups, medelstora företag och kanske ytterligare något större bolag kommer att etablera sig i området under den prognostiserade tidsperioden.

LTU Business bedömer också att en gradvis förflyttning från statliga investeringar i rymdverksamheten till fler och större kommersiella investeringar under perioden är trolig, vilket skulle leda till att ekosystemet blir mer självförsörjande.

Tre huvudstyrkor

Studien lyfter fram tre huvudstyrkor kopplade till klustrets förväntade tillväxt: platsen, infrastrukturen och det redan etablerade nätverket av aktörer och samarbeten.

Området Norrbotten plus Västerbotten är 150 000 kvadratkilometer stort och glest befolkat. Det inkluderar ett stort obebott område för tester och nedslag med mycket liten flygtrafik, vilket är sällsynt i Europa. Den nordliga positionen vid 67°N gör det gynnsamt att skjuta upp och kommunicera med polarsatelliter och att studera rymdfenomen, som till exempel norrsken.

Trots storleken på området och hur glesbefolkat det är finns välutvecklad infrastruktur. Golfströmmen ger milda väderförhållanden och det finns städer med flygplatser och kollektivtrafik. Det finns goda möjligheter att utöka och etablera ny verksamhet i städer som Kiruna och på andra platser i området.

Rymdklustret har redan ett väletablerat ekosystem av organisationer, och många internationella samarbeten. Med stora aktörer som Institutet för rymdfysik, SSC (Swedish Space Corporation) och Luleå tekniska universitet finns redan avancerad infrastruktur för tester, forskning och uppskjutning på plats.

Dessutom finns ett starkt akademiskt fotfäste som inkluderar forskning, master- och doktorandprogram, samt ett rymdgymnasium som startpunkt för rymdutbildning; det finns en stark industrisektor och startup-scen, och flera stödjande aktörer som ESA BIC Sweden (rymdinkubator) och Aerospace Cluster Sweden, ett nätverk för utveckling av små och medelstora företag.

– Ett nära samarbete mellan akademi och företag hjälper oss att maximera forskningseffekten och att tillhandahålla utbildning som tillgodoser branschens behov både i dag och i framtiden, säger Olle Norberg, vicerektor för rymd vid Luleå tekniska universitet.

Viktiga framsteg

I oktober 2020 beslöt regeringen att inrätta förmågan att skjuta upp små satelliter från Esrange Space Center, vilket ger en helt unik tillgång till rymden från europeisk mark. Den första fasen, att utveckla och öppna en testbädd för nya raketsystem, är redan genomförd.

– Den nya testbädden gör det möjligt att skjuta upp små satelliter, och den utgör en plattform som den europeiska och globala rymdsektorn kan använda för att utveckla nästa generations raketteknik. Sverige kommer att tillhandahålla en uppskjutningsförmåga som har stor betydelse för forskning, teknikutveckling och utökat internationellt samarbete, säger Stefan Gardefjord, vd på SSC.

Både Institutet för rymdfysik och Luleå tekniska universitet erbjuder sin testinfrastruktur och expertis för externa användare, och universitetet blev förra året en del av UNIVERSEH där fem europeiska universitet samarbetar inom rymdforskning och rymdutbildning.

De senaste åren har det tillkommit flera nya startups i klustret, och företag i norra Sverige som tidigare inte har varit verksamma inom rymdindustrin har börjat utveckla produkter och tjänster med koppling till rymden. De två tyska rakettillverkarna Isar Aerospace och Rocket Factory Augsburg har nyligen etablerat verksamhet i området.

Om studien

Studien finansierades av det regionala rymdutvecklingsprogrammet RIT2021 och genomfördes av affärsutvecklarna Alexander Bergström och Johanna Vesterberg på LTU Business.

Fakta inhämtades främst genom intervjuer och ur sekundära data. Jämförelser med andra nationer och rymdkluster inkluderade Storbritannien och Luxemburg och rymdklustren Harwell och HEGAN.

Om RIT2021

Läs mer om RIT2021 på ritspace.se.

sizer
?>