Framgångsrikt projekt som gjort skillnad

Det tvååriga projektet Strategisk design och cirkuläritet, som finansierats av React-EU/Tillväxtverket, Region Västerbotten och Region Norrbotten, var ett svar på de utmaningar som pandemin skapade.

Projektet syftade inte bara till att stödja återhämtningen hos små- och medelstora företag i norra Norrland, utan också till att främja långsiktig hållbarhet.
Inom ramen för projektet genomfördes tre aktiviteter:

Sommarprogrammet Design it Green där totalt åtta företag fick hjälp av åtta studenter från Luleå tekniska universitet att utveckla funktion, hållbarhet och design inom sina produkter och tjänster. Läs mer om LTU Business sommar här.

Föreläsningsserie i sex delar, som genomfördes i två omgångar, som lockade 195 deltagare från 146 organisationer. Föreläsningarna var öppen för alla och hölls digitalt. Det var också denna föreläsningsserie som Utvecklingsprogrammet Hållbar Design för Nya Affärer hade som utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

Utvecklingsprogrammet Hållbar Design för Nya Affärer som genomfördes i två omgångar. 16 små- och medelstora företag i Norrbotten och Västerbotten har fått hjälp att utveckla hållbara affärslösningar för en ljusare framtid. Med fokus på hållbar design och innovation har företagen under en åtta månader lång period fått verktyg och insikter för att anpassa sig till nya marknader och uppfylla ökande krav på hållbarhet.

-Målet med utvecklingsprogrammet har inte bara varit att stärka företagens förmåga att vara konkurrenskraftiga i en snabbt föränderlig affärsmiljö utan har också att främja hållbarhets- och innovationsarbetet inom bolagen. Det har visat att investeringar i dessa frågor många gånger är nyckeln till att bygga en långsiktig framgångsrik affärsverksamhet, berättar Karoline Pettersson, projektledare vid LTU Business.

Variation inom programmet
Programmet erbjöd en palett av resurser och verktyg för att förbättra företagets prestanda. Det innehöll föreläsningar från ledande experter (Föreläsningsserien i sex delar), med efterföljande workshops och individuell coachning skräddarsydd för deltagarna. Här är några av de centrala inslagen i programmet:

Tillgångsanalys och Värdeerbjudanden: Deltagande företag lärde sig att identifiera och utveckla sina tillgångar, och hur de kan omvandlas till attraktiva värdeerbjudanden. Detta var en central grundsten för att bygga framgångsrika affärer.

Nya Målmarknader: Genom programmet kunde företagen utforska och identifiera nya potentiella kundsegment, vilket utvidgade deras marknadsmöjligheter och diversifierade sina intäktskällor.

Hållbarhet i Fokus: Deltagarna fick insikt i cirkulära affärsmodeller och hur de kan appliceras på sina produkter och tjänster. Detta var avgörande med tanke på de ökande kraven på hållbarhet från både lagstiftning och konsumenter.

Varumärkesbyggnad: Att förstå hur man kan anpassa och stärka sitt varumärke för att locka nya kunder var en annan viktig aspekt av programmet. Det hjälpte företagen att framstå som attraktiva på marknaden.

Designkompetens: Projektet belyste betydelsen av designkompetens i produkt- och tjänsteutveckling, vilket hjälpte företagen att skapa innovativa och lockande erbjudanden.

Kundresor: Deltagarna granskade och förbättrade sina befintliga och nya kundresor för att öka kundlojalitet och försäljning.

– Utvecklingsprogrammet har varit perfekt för de som behöver stöd och inspiration för att utveckla attraktiva erbjudanden till nya kunder. Mentorerna som väglett oss har varit ovärderliga och jag är också väldigt glad över det utökade nätverket, säger Rolf Näslund, Inpipe Sweden AB.

-Konceptet på detta program skapar helt nya tankesätt som hjälper till att lösa utmaningar man står inför. Perspektiven kommer från olika branscher, vilket ger en ny dimension till lösningen.  Jag skulle säga att utvecklingsprogrammet passar extra bra för företagare som står inför en ny utmaning som till exempel att man vill ut på en helt ny marknad, Johanna Vesterberg, grundare och VD Normada Open Source Furniture.

Ett viktigt inslag i programmet var den möjlighet som erbjöds för en särskild konsultinsats inom ett av programmets områden, med en kostnadstäckning på cirka 40 000 kr. Denna insats var kritisk för många företag och hjälpte dem att implementera de nya strategierna som de utvecklade genom programmet.

?>