På jakt efter affärsidéer med internationell potential

LTU Business är samverkanspartner till det EU-finansierade projektet Northern Spinoff Business, vars uppgift är att tillvarata skalbara affärsidéer som kan bli Norrbottens nästa tillväxtbolag.

Med hjälp av EU-finansiering ska LTU Business och Arctic Business tillsammans med studenter från LTU hitta och förädla norrbottniska affärsidéer med potential att slå internationellt. De bästa idéerna vidareutvecklas och paketeras för att kunna generera nya affärer och jobb till regionen.

”Genom en kampanj i sociala medier börjar projektgruppen nu att kartlägga idérika företag, industrier, institut, forskare och entreprenörer i Norrbotten. Syftet är att hitta de företag eller människor som har bra affärsidéer, men begränsat med tid eller resurser för att genomföra dem själva,” säger affärsutvecklare Martin Gidlund på LTU Business.

De bästa idéerna väljs ut och vidareutvecklas sedan av LTU Business och studenter från Luleå tekniska universitet i samarbete med Arctic Business. Studenternas uppgift blir att undersöka marknaden och ta fram förslag på hur idéen bör riktas och paketeras. Varje studentgrupp får konsultarvode för att genomföra research och utveckling i enlighet med LTU Business internationellt erkända metod Innovation Due Diligence (IDD).

”Förutom en tillökning av bolag och innovation i Norrbotten hoppas vi att projektet leder till att fler studenter från Luleå tekniska universitet får värdefull arbetslivserfarenhet som gynnar deras framtida karriärer,” avslutar Martin Gidlund.

Mer om finansieringen

Northern Spinoff Business finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden Övre Norrland genom Tillväxtverket. Medlen syftar till att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom att stärka befintliga företag och bidra till att flera nya startas.

Relaterat

?>