Så kan norra Sverige jobba strategiskt med attraktion

Intervju med kommunikationsstrateg Ann-Sofie Lund och affärsutvecklare Helena Godotter Karlberg

Att jobba strategiskt med attraktion av talang, företag och investeringar är högaktuellt för flera av LTU Business kunder just nu. Vad är de största utmaningarna för norra Sverige och finns det några gemensamma framgångsfaktorer? Kommunikationsstrateg Ann-Sofie Lund och affärsutvecklare Helena Godotter Karlberg berättar om olika perspektiv som dykt upp under arbetets gång.

På vilket sätt jobbar LTU Business med den här frågan? 

Ann-Sofie: – Vi är inne i flera olika projekt som handlar om den här frågan, ur olika perspektiv. Det handlar till exempel om hur vi ska attrahera studenter från andra delar av landet men också internationellt, hur vi kan jobba med attraktionskraften inom olika branscher som exempelvis besöksnäring, gruva och rymd. Men också hur vi gör våra kommuner och byar mer attraktiva och hur företag bör lyfta frågan högre på agendan, för att attrahera den kompetens de behöver.

Vad ser ni för utmaningar för norra Sverige?
Ann-Sofie: – Att lyckas med samverkan i högre grad. Samverkan mellan olika företag, branscher, kommuner och även på individnivå. Jag är helt övertygad om att vi måste jobba mer tillsammans för att gemensamt öka attraktionskraften för norra Sverige, oavsett vilken sektor vi pratar om.

Helena: – Det handlar också om att skapa god livskvalitet i norra Sverige, där människor vill bo och arbeta. För att lösa framtidens utmaningar och säkra vår välfärd måste vi skapa nya samarbeten med olika aktörer. Tillsammans kan vi testa och utforska nya lösningar. Alla måste bidra – invånare, besökare, näringsliv, föreningsliv, akademi och offentlig sektor. Vi måste se till att de som bor här trivs och känner sig stolta. Då kommer de att prata gott om norra Sverige så att fler vill besöka oss och förhoppningsvis flytta hit. Gemensamt har vi också ett ansvar att förändra bilden av norra Sverige. Idag visar vi upp vackra naturbilder och stora tomma industritomter. Vi måste lägga till människor och visa att här kan du leva ett riktigt gott och spännande liv.

Finns det några gemensamma framgångsfaktorer? 

Helena: – Jag har arbetat med att utveckla platser under flera år genom platsinnovation, en designdriven samskapande process som utgår från platsens styrkor och unika identitet. Genom mitt arbete har jag kommit fram till ett antal gemensamma framgångsfaktorer:

1. Det är viktigt att skapa stolthet och involvera användarna på platsens i dess utveckling, dvs invånarna, besökarna och det lokala näringslivet.
2. En gemensam ledstjärna och vision är avgörande så att alla strävar åt samma håll och att alla har en förståelse i förändringar som sker i ett företag eller på en plats.
3. Samskapa. Tillsammans gör vi varandra bättre och vi kan alla bidra på något sätt.
4. Våga testa nya idéer, det viktiga är att komma igång, så kan man justera på vägen.
5. Berätta vad ni gör och kanske till och med skryt lite grann!

sizer
?>