Rekordintresse för Space Innovation Forum

Rekordmånga anmälningar blev resultatet när den återkommande rymdkonferensen för första gången arrangerades digitalt i förra veckan. Över 150 aktörer från industri, akademi, offentlig sektor, riskkapitalbolag och startups ville ta del av affärsmöjligheterna inom satellitdata.

Temat för konferensen var affärsmöjligheter inom satellitdata och bland de internationella talarna fanns representanter från produktutveckling, tillämpning och finansiering av nya innovationer. Varje föreläsningssession följdes av en paneldebatt som leddes av en speciellt utvald moderator. Dialogen och idéutbytet fortsatte under en workshop.

Josef Aschbacher, European Space Agency, deltog för första gången: ”Space Innovation Forum är ett fantastiskt initiativ – att samla aktörer och hålla dem uppdaterade på det här sättet är något som vi vill uppmuntra och gärna ser mer av”.

Vill stärka innovation
Vid flera tillfällen konstaterades utmaningen som rymdsektorn har att nå ut till det bredare samhället och näringslivet om att satellitdata faktiskt har stor potential att lösa problem på jorden. Rymdbaserade tjänster används redan idag för tjänster och applikationer i samhället. “Målet med RIT2021 är att stärka nätverk som främjar innovation. Att samtala och samla perspektiv från olika aktörer ger värdefull input i arbetet att främja tillväxt och innovationskapaciteten i och kring rymdsektorn” säger Johanna Bergström-Roos, LTU Business och projektledare för RIT2021.

Bakgrund
Space Innovation Forum organiseras av RIT2021 – ett regionalt utvecklingsprojekt som pågår under 2019-2021, i syfte att stärka innovation och samarbete som främjar tillväxt kring rymdsektorn i Norrbotten. RIT2021 drivs av Luleå tekniska universitet, LTU Business, IRF, Arctic Business och ESA BIC Sweden, med stöd från SSC – Swedish Space Corporation, OHB Sweden, GKN Aerospace, Region Norrbotten, Luleå Kommun, Kiruna Kommun, Sparbanken Nord & EU. Läs mer på ritspace.se

sizer
?>