Tillväxtverket uppmärksammar norra Sveriges rymdsatsning

Sedan 2015 leder LTU Business utvecklingsprojektet RIT, Rymd för Innovation och Tillväxt, med målet att skapa regional tillväxt och göra norra Sverige till ett starkare kluster på den globala rymdarenan. Nu uppmärksammar Tillväxtverket projektets resultat i en nyproducerad film.

– Tillväxtverket har valt ut RIT som ett av totalt tre goda exempel på projekt som finansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden. Det betyder såklart jättemycket att vår huvudfinansiär väljer att satsa på kommunikation om projektets resultat, säger Johanna Bergström Roos, projektledare för RIT på LTU Business.

RIT är ett partnerskap mellan akademi, industri och offentlig sektor. Ett resultat som Tillväxtverket särskilt lyfter fram är att Norrbotten tack vare projektet gått från att enbart ha ett par företag verksamma inom rymdsektorn – till dagens 17.

– Rymdbranschen är i stark tillväxt och spelar en viktig roll i att lösa de globala utmaningar vi står inför, inte minst kopplat till miljö och klimat. Norra Sverige har utmärkta förutsättningar att bli ett ännu starkare kluster på den globala rymdarenan, i ett skede där hela industrin håller på att förändras, säger Johanna Bergström Roos.

Det senaste RIT-projektet, RIT2021, drivs av LTU Business, Luleå tekniska universitet, IRF och Arctic Business, med stöd från OHB Sweden, SSC, GKN Aerospace, Region Norrbotten, Kiruna Kommun, Luleå Kommun, Sparbanken Nord och EU genom Tillväxtverket.

 

→ Se Tillväxtverkets film här

→ Läs mer om RIT på ritspace.se

sizer
?>