Svensk gruvdrift kan lyfta ytterligare genom NEXGEN SIMS

Lösningar för batteridrivna gruvmaskiner, virtuella utbildningsmiljöer, 5G-kommunikation och drönarteknik hör till de senaste genombrotten i utvecklingen av den svenska gruvindustrin. Framgångarna kommer ur innovationsprojektet SIMS (Sustainable Intelligent Mining Systems) som nyligen avslutats. Nu vill LTU Business tillsammans med industri och akademi fortsätta arbetet i ett nytt projekt: NEXGEN SIMS.

Batteridriven gruvmaskin

En ny generation av batteridrivna gruvmaskiner för underjordsbruk testades i Agenico Eagle´s Kittilä mine i Finland hösten 2019. Testerna visade på mycket goda produktionsresultat men även tydligt positiva effekter för operatörerna med en närmast tyst och vibrationsfri gång samt en mycket god luftkvalitet. Foto: Niclas Dahlström/LTU Business

Det avslutade projektet SIMS har sedan starten 2017 visat att gruvindustrin kan bli mer hållbar och framtidens gruva en än mer attraktiv arbetsplats bland annat med hjälp av autonoma drönare, 5G-teknik under jord och batteridrivna fordon.

– Det händer väldigt mycket inom gruvindustrin vad gäller säkerhet, hållbarhet och effektivitet. Modern batteriteknik ersätter diesel och en högre grad av automation leder till ökad säkerhet. Luleå tekniska universitet bedriver forskning inom flera områden som gör nytta i det här sammanhanget, säger Jenny Greberg, tf ämnesföreträdare och biträdande professor i gruv- och berganläggningsteknik vid universitetet, och deltagare i SIMS.

– Att digitalisera gruvorna med smarta system som kan prata med varandra kommer att effektivisera produktionen och skapa en mer hållbar gruvindustri. Vi kommer få till en mer exakt brytning, mindre energiåtgång, avfall och vattenanvändning, säger Jan Gustafsson, senior projektledare på industrikoncernen Epiroc och projektkoordinator för SIMS.

SIMS-projektet har fått stor uppmärksamhet både inom och utanför Europa. I detta har LTU Business och Niclas Dahlström en stor del. – Jenny Greberg, Luleå tekniska universitet 

Niclas Dahlström

Niclas Dahlström, senior projektledare på LTU Business. Foto: Viveka Österman

LTU Business med seniora projektledaren Niclas Dahlström i spetsen drev arbetet med att kommunicera SIMS och projektets resultat med omvärlden – bland annat genom virtual reality-upplevelser. Nu hoppas projektägarna på del två: NEXGEN SIMS, vilket för LTU Business skulle innebära en utökad roll som också innefattar affärsutveckling av olika innovationer i projektet.

– SIMS-projektet har fått stor uppmärksamhet både inom och utanför Europa. I detta har LTU Business och Niclas Dahlström en stor del. Arbetet med att sprida resultatet via digitala kanaler, filmer och VR-miljöer har varit mycket verkningsfullt och vi ser fram emot ett fortsatt framtida samarbete, säger Jenny Greberg på Luleå tekniska universitet.

– Vi är stolta över att ha bidragit i SIMS- projektet och ser fram emot att ta med oss den kunskapen tillsammans med vår breda internationella erfarenhet av gruvinnovation in i nästa projekt, säger Niclas Dahlström.

Det var i samband med en utlysning i EU:s största innovationsprogram Horisont 2020 som gruvindustrin och akademien för tre år sedan fick stöttning för att ytterligare utveckla och tillämpa ny teknik. Svar från EU på ansökan för NEXGEN SIMS beräknas komma i början av 2021.

– Nu hoppas vi på ett positivt besked från EU, avslutar Niclas Dahlström.

Fakta:

Innovationsprojektet SIMS inleddes 2017 och pågick under tre år. Den totala budgeten var 168 miljoner kronor, där EU stod för huvuddelen av finansieringen via sitt ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Av totalbudgeten gick nära 37 miljoner kronor till Luleå tekniska universitet för forskning, utveckling och innovation av intelligenta gruvsystem. Målet med SIMS-projektet var att utveckla gruvindustrin i EU-området, med fokus på ökad jobbtillväxt och en förbättrad gruvbrytning, bland annat vad gäller hållbarhet och säkerhet.

Mer om projektet SIMS finns att läsa på simsmining.eu.

Relaterade nyheter

?>