LTU Business partner i Swedish Mining Innovation

LTU Business går in som partner det nationella strategiska innovationsprogammet för gruv- och metallproducerande industri, Swedish Mining Innovation, tidigare SIP STRIM.

Partnerskapet innebär att LTU Business blir del av programledningen tillsammans med Luleå tekniska universitet som är värdorganisation.

Jenny Greberg, programdirektör för Swedish Mining Innovation, välkomnar det nya partnerskapet:

– LTU Business tillför erfarenhet och spetskompetens som ytterligare stärker Swedish Mining Innovations programledning. Det känns roligt och bra att formalisera samarbetet och det här säkerställer vår förmåga att framgångsrikt driva det nationella programmet.

Med partnerskapet ser LTU Business möjligheten att utöka sitt bidrag till utvecklingen av en hållbar svensk och internationell gruvsektor. Bolaget har under många år arbetat med kompetensutveckling och examinerat över 1000 gruvingenjörer internationellt. På senare år har man arbetat med innovationsledning och marknadsvalidering för uppdragsgivare som LKAB, Boliden, Atlas Copco, Siemens och tyska gruvjätten DMT, samt det uppmärksammade innovations-projektet SIMS.

– LTU Business har i snart 40 år arbetat med gruvindustrin, både nationellt och internationellt inom utbildning och innovation, så det är både roligt och inspirerande att bli en del av ett för Sverige så viktigt program, avslutar Gry Holmgren Hajskjold, VD LTU Business.

BAKGRUND

Swedish Mining Innovation är ett initiativ för att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala utmaningar, och är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden. Luleå tekniska universitet, en internationell ledare inom gruvforskning, är värdorganisation för programmet.

Relaterat

?>