Smart gruvindustri

Projektet SIMS (Sustainable Intelligent Mining Systems) arbetar för att utveckla en mer hållbar gruvindustri genom att testa och tillämpa ny teknik. Mellan 2017 och 2020 satsar projektet totalt 16 miljoner euro inom allt ifrån användning av 5G till batteridrivna fordon.

SIMS drivs av Epiroc tillsammans med bland annat LKAB, Boliden, ABB, Ericsson, Mobilaris, Agnico Eagle och Luleå tekniska universitet. Projektet stöttas av Horizon 2020 – EUs största innovationsprogram genom tiderna.

Läs mer på SIMS sajt.

?>