Årets deltagare i tillväxtprogrammet Fast Track

I den arton månader långa diplomutbildningen får deltagarna kunskap och verktyg för att driva förändring i sina verksamheter, med fokus på tillväxt genom exempelvis produktutveckling eller affärsstrategi. Bakom Fast Track står LTU Business och Luleå tekniska universitet.

Deltagarna är personer som driver eller leder verksamheter runtom i Norrbotten och Västerbotten.

Emma Norrfors, affärsutvecklare på LTU Business har ansvarat för rekrytering och match-making mellan företag och affärscoach.

”I Fast Track stärker vi konkurrenskraften i små- och medelstora företag genom samverkan över en längre period”, säger Emma Norrfors, LTU Business.

– Företagen som väljer att delta i Fast Track arbetar tillsammans med forskare från Luleå tekniska universitet och professionella affärsutvecklare från LTU Business med att analysera sin verksamhet. Med utgångspunkt i forskningsbaserade verktyg löser man under en serie studiebesök och workshops gemensamt utmaningarna hos bolagen, förklarar Emma.

Årets deltagare i Fast Track

Beyron Door, Gällivare

Svedjan Ost, Skellefteå

Jobbhälsan, Piteå

Optimation, Piteå

Tell, Piteå/Luleå/Skellefteå

Lundqvist Trävaru, Piteå

Compositbalkonger, Skellefteå

RJ Weld & Custom AB, Boden

Fast Track leds av Anna Öhrwall Rönnbäck, professor och ämnesföreträdare för produktinnovation vid Luleå tekniska universitet.

– Täta samarbeten mellan företag och universitet är något som gynnar hela näringslivet och landets tillväxt i stort. Vår förhoppning är att Fast track leder till en snabb, hållbar tillväxt för varje medverkande företag och att programmet får spridning till resten av landet”, avslutar Anna.

Bakgrund

Fast Track pågår mellan september 2020 och december 2021 som en del av det regionala utvecklingsprojektet Samverkan för Innovation och Regional Tillväxt (SIRT). SIRT drivs av Luleå tekniska universitet med LTU Business som partner och finansieras av EU/ERUF, Tillväxtverket, Region Norrbotten, Skellefteå kommun samt Luleå tekniska universitet. Läs mer om Samverkan med universitet eller SIRT. Läs mer om projektet här.

Relaterade nyheter

För dig som är intresserad av samverkan och utveckling i små- och medelstora företag.

?>