Den gröna omställningen i fokus när Latitude 66 möttes

Foto: Viveka Österman

En fossilfri framtid, bilden av norr och det nya Norrbotten. Det var teman som lyftes fram vid vårens stora nätverksträff med Latitude 66. 

Drygt 80 personer deltog vid träffen som hölls på Mobilaris Innovation Center i Luleå, norra Sveriges nya mötesplats. Bland annat deltog de stora aktörerna inom den gröna omställningen: SSAB, H2 Green Steel, LKAB och Vattenfall.

Konkurrenter anser de sig inte vara, i alla fall inte på marknaden där efterfrågan på fossilfritt stål redan är stor.

– Vår gemensamma produktion utgör mindre än fyra procent av världsmarknaden. Det finns större efterfrågan på fossilfritt stål än vad vi och H2 Green Steel kan producera, sade Monica Quinteiro, plats- och produktionschef på SSAB i Luleå.

När det gäller arbetskraft råder det däremot konkurrens. Alla behöver samma kompetenser, framför allt projektledare, miljöingenjörer, automatiseringstekniker, elektriker och mekaniker. Överhuvudtaget är kompetensförsörjningen den stora utmaningen för det nya Norrbotten.

– Vi måste alla hjälpas åt. Vi kan inte kannibalisera på varandra. Det är viktigt att vi attraherar arbetskraft utifrån, sade Linda Nilsson, vd på Handelskammaren i Norrbotten som deltog i ett panelsamtal om det nya Norrbotten.

För att lyckas med detta måste bilden av norr förändras, det var samtliga deltagare eniga om.

– Vi behöver kommunicera en mer differentierad bild av Norrbotten och dess näringsliv, sade Li Skarin som tillsammans med Helena Karlberg har granskat hur norra Sverige kommuniceras genom den nya förstudien Made in North som presenteradse under dagen.

Just det engelska språket var det många som tog fasta på och menade att det är självklart att vi måste kommunicera på ett sätt som når utanför landets gränser. En internationell skola står högt på prioriteringslistan.

Latitude 66, som drivs av LTU Business, har drygt 200 adepter och mentorer i sitt nätverk. Projektledare är Monica Äijä-Lenndin och Helena Karlberg. Finansiärer är Region Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Längmanska företagarfonden, LKAB, Billerud Korsnäs, Mobilaris och Sparbanken Nord.

 

sizer
?>