Peak Region på besök hos LTU Business

Peak Region driver innovationskraften i Jämtland Härjedalen med syftet att bidra till utveckling av ett attraktivt och hållbart näringsliv. I förra veckan var de på besök hos LTU Business för att hämta inspiration och diskutera framtida samarbeten.

Företaget Peak Region arbetar med att driva innovationskraften i Jämtland Härjedalen och ägs av offentligenheten, näringslivet och akademin i form av Stiftelsen Zenith, Samling Näringsliv, Region Jämtland Härjedalen samt Åre, Krokom och Östersunds kommun.

Just nu pågår ett projekt för att öka kunskapen hos bolag i Jämtland Härjedalen om de olika finansieringsprogram EU tillhandahåller, till exempel stöd inom innovationsprojekt. LTU Business konsulter medverkar i projektet, som drivs av PEAK Region, för att dela med sig av sin expertis i området.

”LTU Business har varit framgångsrika i sitt arbete med affärsutvecklingsprocesser och analyser hos företag vilket vi bland annat är här för att höra mer om, samt även kika på framtida samarbetsmöjligheter mellan våra regioner där vi har gemensamma beröringspunkter,” sade Daniel Eurenius som leder projektet hos Peak Region AB.

Pär Johansson, strategichef på LTU Business framhöll att framtida samarbete även är är värdefullt för LTU Business. ”Kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyten är viktiga för nå nya insikter, samarbetet med Peak Region genererar värden åt båda håll,” sade han.

Under besöket fick Peak Region även träffa LTU Business experter inom SME-finansiering och höra mer om EU:s stora programsatsningar på forskning och innovation samt var framgången ligger i att komma åt den typ av finansiering.

”Genom att samverka med LTU Business kring frågor om SME-finansiering och ta del av deras nätverk kan vi speeda på utvecklingen av stödfunktionen i Jämtland för att fler företag ska lyckas med ansökningar om innovations- och utvecklingsmedel,” sade Lina Lif, projektledare på Peak Region.

Daniel Eurenius lyfte att en viktig del i att skapa framgång ligger i förmågan att bygga nätverk och samarbeten med andra:

”Jag ser framförallt att samverkan och partnerskap mellan våra nordliga regioner i Sverige är strategiskt viktiga då vi delar likande utmaningar i frågor som rör vår framtida utveckling och konkurrenskraft. Här blir arbetet med att skapa innovationsfrämjande kulturer, samarbeten och kunskapsöverföring mellan regioner viktiga komponenter för att vi tillsammans bli starka och attraktiva i ett globalt perspektiv,” avslutade han.

sizer
?>