Vi lanserar guide till innovationsutveckling

Nu lanserar vi en introducerande guide där vi bjuder på en liten del av vår samlade kunskap om att maxa affärsnyttan i nya innovationer. Vi fokuserar på den spännande gruv- och metallbranschen – en av våra viktiga huvudnäringar i norra Sverige och en industri i fokus för globala hållbarhetsmål. Vi hoppas att guiden ska ge dig inspiration och nya insikter!

Vad krävs egentligen för att lyckas med att gå från idé till marknad? Vilka affärsrelaterade frågor är viktiga i nästan alla innovationsprojekt och i vilken ordning ska man söka svar på frågorna? Med konkreta exempel från några av våra projekt i den globala gruv- och metallbranschen visar vi hur det kan gå till att få fram svaren och vad svaren kan leda till.

Till guiden →

sizer
?>