”Ingen kan göra allting, men alla kan göra någonting”

Stort engagemang och en vilja att bidra till regionens utveckling. Det genomsyrade den stora nätverksträffen för Latitude 66 Mentorship som genomfördes den 21 maj.

– Tack för en innehållsrik och riktigt bra dag. På tal om vad vi faktiskt kan göra för hållbar utveckling av länet, sa Anna Engström, affärsutvecklare på Selim Utveckling AB och en av årets adepter.

– Framtiden, den går liksom att ta på, sa Lovisa Rosén, HR-chef på ByHart AB och tidigare adept.

Attraktivitet och jämställdhet

Lotta Fristorp

Temat för dagen var attraktivitet och jämställdhet, två av regionens viktigaste framtidsfrågor. Lotta Fristorp, Norrbottens nya landshövding inledde dagen med att raljera lite om att det är på tiden att Norrbotten har fått en kvinna på ämbetet.

– Norrbotten är sist ut i hela landet faktiskt. Men jag är här för att jag har lång erfarenhet och bred kompetens och jag är övertygad om att jag kan göra mycket gott för Norrbotten, sa hon.

Lotta Fristorp är socionom och har varit politiker under många år, bland annat riksdagsledamot för Moderaterna och kommunstyrelsens ordförande i Flen. Dessutom är hon en av Sveriges främsta domare i hästdressyr, något som en och annan adept fått ta del av i helt andra sammanhang.

Li Skarin

– Jag vill minnas att hon var rätt hård men rättvis som domare, och hon har en härlig energi. Det är bra egenskaper hos en landshövding, sa Li Skarin, ryttare och grundare av Massa Media, som även sitter med i Länsstyrelsens insynsråd.

Drygt 70 personer deltog på träffen, en digital heldag som innehöll föreläsningar, mingel och en workshop om hur vi kan arbeta tillsammans för att få ett mer jämställt och attraktivt län och fler invånare, vilket är en nyckelfråga med tanke på de stora industrietableringarna som väntas framöver. Tusen miljarder ska investeras inom den gröna omställningen och kompetensförsörjningen är en av Norrbottens svåraste utmaningar framöver.

– Det måste till en rejäl inflyttning till både Norrbotten och Västerbotten. För att lyckas med det behöver vi hjälpas åt, säger Peter Larsson, regeringens samordnare för större företagsetableringar och företagsexpansioner i norr.

”Ingen kan göra allting, men alla kan göra någonting”

Peter Larsson

Att kraftsamla och göra saker tillsammans för att utveckla länet är något både adepter och mentorer i Latitude 66 Mentorship brinner för. Programmet har till syfte att ge företag och individer kunskap, verktyg och nätverk inte minst genom det goda mentorskapet för att möta regionens utmaningar.

– Attraktivitet föder attraktivitet, men attraktivitet handlar inte bara om stål, mineraler, vätgas och batterier utan också om attraktiva bostäder, miljöer, kultur, service och andra typer av jobb, säger Peter Larsson.

Gruv- och stålindustrin bidrar starkt till välstånd och framtidstro i regionen, men det håller även tillbaka nyföretagandet. Kompetent och driftig arbetskraft sugs upp av gruvbolagen, vilket hämmar utvecklingen av ett bredare näringsliv och en bredare arbetsmarknad.

– Vi uppmuntrar unga att starta företag och jobbar för att de ska se en framtid här, säger Carolina Heimdal, verksamhetsledare för Ung Företagsamhet i Norrbotten.

Karolina och övriga adepter och mentorer i Latitude 66 Mentorship menar att vi måste ändra attityden till entreprenörskap och även högre utbildning. Dessutom bilden av Norrbotten, både självbilden och den vi förmedlar externt för att få fler att vilja flytta hit.

– Ingen kan göra allting, men alla kan göra någonting, säger Kent Eneris, VD på Lunet och tidigare adept.

Latitude 66 Mentorship är ett samarbete mellan LTU Business, Region Norrbotten, Sparbanken Nord, Längmanska Företagarfonden och Billerud Korsnäs.

Läs mer om programmet

sizer
?>