Så lyckas du med regionala utvecklingsprojekt!

Vår kollega Johanna Bergström Roos har en gedigen erfarenhet att initiera, driva och administrera offentligt EU-finansierade tillväxtsatsningar. Bland annat har hon de senaste åtta åren lett projektet Rymd för Innovation och Tillväxt, som utnämnts till ett av Tillväxtverkets bästa exempel inom regional utveckling. Vi bad henne dela med sig av sina bästa tips!

1. En stark idé med tydliga mål

Projektet behöver ha ett tydligt mål med långsiktiga effekter för regionen samt medfinansiärer som ser värdet i sin investering.

2. Bygg ditt dreamteam

  • En finansiellt stark och engagerad projektägare
  • En engagerad styrgrupp
  • En dedikerad projektledare

3. En väl förankrad projektplan

Säkerställ att projektplanen skapar värde för alla inblandade i projektet:

  • En inkluderande ansats där samtliga projektpartners intressen tas tillvara
  • Att parterna förstår varandras drivkrafter

4. Ha dialog med externa utvärderare

Detta för att kvalitetssäkra arbetet under projektets gång.

5. Arbeta med tydlig kommunikation

Både externt och internt! Detta kan leda till betydelsefulla synergier.

Lycka till!

sizer
?>