Vi lanserar framgångsrikt koncept för tillväxt i norr

LTU Business tar steget mot att stärka tillväxten för mindre bolag ännu mer genom att lansera LTU Business Navigator, ett tillväxtprogram som skapar lönsamma företag genom hjälp av handplockade navigatorcoacher.  

Navigator, är skräddarsytt tillväxtprogram för företag som vill göra en reell påverkan på sin tillväxtpotential. Konceptet innebär inte bara stöd, utan också en ny väg till ökad lönsamhet och hållbarhet genom strategisk planering.

– Vi behöver fler företag som vill växa och utvecklas. När företag växer anställer de fler, omsätter mer och tjänar mer vilket kan även skapa inflyttning och bidra till en hållbar regional tillväxt. Tillväxtprogrammet Navigator anser vi kan göra verklig skillnad i vår region i ett större perspektiv. Det är ett upplägg som bevisligen fungerar, vi är stolta att få etablera detta här uppe, säger Gry Holmgren Hafskjold, VD på LTU Business

Siffror visar att upp till 70% av Sveriges företag önskar växa, men hindras oftast av tids- och resursbrist. Navigator Tillväxt bryter den onda cirkeln genom att erbjuda företag en ”interim” tillväxtledning som stärker deras förmåga att förverkliga sina tillväxtambitioner.

Tillväxtprogrammets uppbyggnad
Programmet består av fyra erfarna tillväxtskapare, kallad navigatorcoacher, som är noggrant utvalda för att matcha varje företags specifika behov och målsättningar. Dessa personer har egen erfarenhet av att vara tillväxtledare i ett skalbart bolag.
– En vinnande affärsidé kräver ständig påfyllning av kunskap och meningsfulla processer som leder mot målet. Stundtals en omöjlig ekvation, när den operativa vardagen tar över. En investering i entreprenörens tillväxtförmågor är ett första steg i den skalbara tillväxttrappan. Navigator skapar förutsättningar för ett professionellt och organiserat tillväxtföretag, säger Anette Rhudin, Stiftelsen Navigator.

Under en tvåårsperiod kommer företag i Norra Västerbotten och Norrbotten att tilldelas fyra navigatorcoacher genom LTU Business. Detta team kommer att fungera som en katalysator för företagens utveckling och bidra till stärkt konkurrenskraft genom ökad omsättning, lönsamhet och anställda.
– I min roll som affärsutvecklare har jag genom åren träffat många bolag med en kraftfull affärsidé och starkt engagemang men brist på tid och erfarenhet att jobba strategiskt. Oftast är man fast i det operativa arbetet och har svårt att lyfta blicken. Där ser jag att den här insatsen fyller en viktig funktion, säger Katharina Saalo, programansvarig LTU Business Navigator.

Katharina Saalo, affärsutvecklare LTU Business och Gry Holmgren Hafskjold, VD LTU Business.

Navigator Tillväxt är resultatet av en prisbelönt metod som redan har visat sig vara framgångsrik i Europa. Det är en nyckelkomponent för företag som vill gå från att vara små tillväxtföretag till att bli större, mer konkurrenskraftiga och mer lönsamma företag. Insatsen stöds av Sparbankernas Riksförbund och har lanserats i partnerskap med sparbanker på olika platser i Sverige. I Norrbotten och Västerbotten är Sparbanken Nord partner.

-Ett livskraftigt näringsliv skapar framtidstro och stärker platsens attraktionskraft där lokala företag ofta bidrar till samhällets utveckling. Vi vill genom satsningen bidra till ett hållbart och varierat företagande både i stad och på landsbygd, säger Erika Mattsson Chef Hållbarhet och Samhälle på Sparbanken Nord.

Erika Mattsson Chef Hållbarhet och Samhälle på Sparbanken Nord.

Övriga finansiärer är Skellefteå Kommun, Stiftelsen Företagande i Luleå samt Längmanska Företagarfonden.

Mer information om LTU Business Navigator hittar ni här: LTU Business Navigator 

sizer
?>