Förstudie för stärkt samiskt näringsliv

LTU Business genomför en förstudie med hjälp av Ávki, Sapmi Innovation, Oajvve och Samernas utbildningscentrum för att identifiera åtgärder som kan stärka det samiska näringslivet i Norrbotten. Slutsatserna från förstudien presenteras i december 2020 och kan bli grunden till ett genomförandeprojekt.

ren

Foto: Lennart Pittja

Sametingets näringslivsutredning har visat att den samiska näringslivsverksamheten har stor betydelse för ekonomisk utveckling och skapande av arbetstillfällen i Sápmi. Samtidigt visar en OECD-rapport från 2019 att det finns stort behov av att utveckla stödet till samisk affärsutveckling.

Med de insikterna som grund initierade Matz Sandström, Oajvve, och LTU Business en förstudie för att identifiera gemensamma problem och behov och föreslå lösningar. Organiserande parter förutom LTU Business är Ávki, Sapmi Innovation, Oajvve och Samernas utbildningscentrum.

Behovsanalysen ska bedrivas huvudsakligen genom workshops och intervjuer med aktörer inom det samiska näringslivet. Fokus ligger bland annat på behov av stöd med finansiering, rådgivning, mentorskap, kompetensutveckling samt forsknings- och utvecklingsresurser. Den ska resultera i insikter som ska ligga till grund för beslut om åtgärder och ett eventuellt genomförandeprojekt.

Det är viktigt att de satsningar som investeras i att stötta samiskt näringsliv baseras på verkliga behov, så att pengarna kommer till nytta, menar projektgruppen.

– Tillsammans kan vi skapa möjligheter för en hållbar utveckling av samiskt näringsliv, säger Monica Äijä-Lenndin som är projektledare på LTU Business.

Aktiviteterna genomförs i det rådande läget helt digitalt och bland deltagarna finns företagare, samhällsaktörer, finansiärer och stödorganisationer.

Förstudien är möjlig att genomföra tack vare finansiering från Jordbruksverket, Sametinget, Region Norrbotten samt Sparbanken Nord i Jokkmokk och Gällivare.

logotyper

 

 

sizer
?>