Hållbar design ska ge nya affärer

I november startar LTU Business en satsning som ska hjälpa företag i Västerbotten och Norrbotten mot nya affärer och ekonomisk återhämtning efter pandemin – bland annat genom att utveckla hållbarhetsaspekter i företagens erbjudanden.

LTU Business söker nu efter små och medelstora produkt- och tjänsteföretag till programmets första omgång. De som väljs ut att delta får hjälp att utveckla sina produkter, tjänster och affärsmodeller för att stärka sina erbjudanden både mot befintliga och nya kunder. Programmet ger även förutsättningar att kunna efterleva framtida krav och lagar inom hållbarhetsområdet. Det finns även en möjlighet för de deltagande företagen att ansöka om ett bidrag på upp till 75,000 kr för att finansiera en särskilt viktig utvecklingsinsats.

Programmet leds av Sofia Gullholm och Karoline Pettersson på LTU Business.

– Förutsättningarna för verksamheten i många företag har förändrats under pandemin och många behöver hjälp att hitta nya vägar till långsiktig lönsamhet och stabilitet. Samtidigt ökar efterfrågan på hållbara produkter och tjänster, och på leverantörer som tänker och agerar på ett hållbart sätt. Vi är stolta över att ha fått förtroendet att driva ett utvecklingsprogram som kan få vårt näringsliv att blomstra över tid. Vi erbjuder en bred insats där företagen får hjälp av ledande experter inom affärsutveckling, varumärkesstrategi och hållbarhet, säger Sofia Gullholm, senior affärsutvecklare på LTU Business.

Programmet pågår i åtta månader och innehåller föreläsningar, workshops och individuell coachning. Det finansieras av React-EU/Tillväxtverket, Region Västerbotten och Region Norrbotten, och genomförs i samverkan med RISE.

– Det här är en fantastisk möjlighet för företag i norra Sverige och nu vill vi att de ska anmäla sitt intresse. De som vill ha en chans att delta måste söka senast den 14 november via vår webbplats, säger Sofia Gullholm.

React-EU är en insats inom EU:s regionalfond som ska stärka näringslivets förmåga till omstart och omställning efter coronapandemin.

→ Läs mer och sök till programmet!

sizer
?>