Experterna tipsar: Så lyckas du med omvärldsbevakning

Med smart och strategisk omvärldsbevakning får du tydliga konkurrensfördelar i ditt företagande. Det menar strategikonsulterna Lisa Ek och Niklas Grönberg vid LTU Business, som ger sina bästa tips för hur du lyckas.

Att jobba med trend- och omvärldsanalys i sitt strategiarbete är inte längre ett ”nice to have” – det är avgörande för att behålla sina konkurrensfördelar. Det menar Lisa Ek och Niklas Grönberg, strategikonsulter på LTU Business, som hjälper företag och organisationer inom utvecklingsfrågor.

– Många bolag jobbar med sin strategi internt på sin kammare, utifrån erfarenhet och magkänsla. Vi hjälper dem att få ett bredare perspektiv, med metoder och verktyg för att kunna ta in omvärlden i sin strategiformulering. Internt kan ni bestämma er för var man är idag och var man ska. Omvärld och trender är allt därikring som du ska navigera inom, säger Lisa Ek.

Den bästa omvärldsbevakningen är den som faktiskt blir av, menar hon. För det är lätt att halka efter om man inte vet vad konkurrenter, kunder och anställda har för behov och drivkrafter.

– Om du inte hänger med så kommer någon att springa om dig. Nu med de industriella etableringarna i norra Sverige är vi alla mån om att norrbottniska företag ska bli de föredragna underleverantörerna. Men faran är att vi inte räcker till, för de kommer att konkurrensutsättas av andra utifrån. Då måste vi ha pulsen på rälsen för att inse vad som krävs för att vinna. Develop or die, utveckla eller avveckla, säger Lisa Ek.

I en tid då förändringstakten är högre än någonsin gäller det att aktivt och kontinuerligt förstå och anpassa sig till förändringar i omvärlden. Både för att ta marknadspositioner och för att inte tappa dem.

– Man måste förstå vilken verklighet vi kommer att möta bara om 3-5 år. Kunderna förändrar sina preferenser och krav, det finns nya kunder som du inte ens känner till idag, konkurrenter kommer att göra saker annorlunda. Är du inte förberedd så kanske du tappar intäkter, affärer och blir tvungen att skära ner, säger Niklas Grönberg och fortsätter:

– Kriget om kompetenserna kräver dessutom att du är förberedd på vad dina anställda vill ha av sin framtida arbetsgivare. Man kan inte bara veta detta ett halvår eller år i förväg. Det krävs investeringar i god tid, kundbearbetning, attraktion av viss kompetens som gör företaget redo.

Hur får man in omvärldsbevakningen i sitt arbete?
– Ett konkret tips är att ha en enkel dokumentationsform för observationer. Om du ser eller läser något av betydelse så skriv upp det. Vad är trenden och hur påverkar det oss nu och framåt? Gå igenom listan en gång i månaden och se, är det något jag behöver ta tag i, säger Lisa Ek.

Hon beskriver omvärldsbevakning som en lök, med företagaren i mitten och olika lager att ha koll på utåt. Närmaste lagret är kunderna, konkurrenter, sen branschen och längst ut mega- och globala trender. – Man kan inte bevaka alla källor i alla lager, utan identifiera högst 2-4 olika källor på varje lager, säger Lisa Ek.

Källor kan vara nyhetsmedier, branschrapporter, bloggar eller mässor, tipsar hon. Bestäm också vem som ansvarar för att bevaka dem. Resultaten ska sedan in på agendan för lednings- eller styrgruppsmöten, där alla diskuterar vad de observerat sedan förra mötet.

– De flesta tycker att det här är intressant och kul! Att jobba på bolag där det är viktigt att omvärldsbevaka och hänga med i trender är något som efterfrågas, säger Lisa Ek.

Hur gör man för att det inte ska bli för komplicerat?
– Välj dina källor och forum väl. Man måste erkänna att man inte kan hålla koll på allt. För att man ska orka göra det över tid måste man känna att det här är något som ger faktiska fördelar, säger Niklas Grönberg.

Hur kan ni hjälpa företag med deras omvärldsbevakning?
– Vi hjälper företag att genomföra omvärldsanalyser, men också att skapa interna processer och färdigheter att själva bedriva omvärldsbevakning som en del i det strategiska arbetet, säger Niklas Grönberg.

TIPS! Så lyckas du med omvärldsbevakning:
• Välj noga ut vilka områden och källor ni ska bevaka.
• Håll koll på relevanta konkurrenter – vad och hur gör de som lyckas?
• Utse tydligt ansvariga för omvärldsbevakningen. Dela på ansvaret, alla är bra på olika saker.
• Den bästa bevakningen är den kontinuerliga bevakningen. Få in det här i ditt dagliga arbete. Använd t.ex. en Excelfil att fylla i.
• Se till att data som loggas är tydlig. Om det påverkar oss, på vilket sätt och vad implicerar det för oss?
• Se till att omvärldsanalysen finns på agendan på styrelse- och ledningsgruppsmöten.
Samla ihop informationen och insikterna, och agera utifrån det.

→ Läs mer om hur LTU Business kan hjälpa dig och ditt företag med strategiarbetet

God jul och gott nytt år!
Vi välkomnar Katharina Saalo
Nu startar Norrlandsnavet
Hur vi hanterar Covid-19
sizer