Så lyckas du med omvärldsbevakning

Med smart och strategisk trendspaning får du tydliga konkurrensfördelar i ditt företagande. Läs vidare för att ta del av våra bästa tips!

Varför omvärldsbevakning?

Om du inte hänger med så kommer någon att springa om dig. Med industrietableringarna i norra Sverige är vi alla måna om att lokala företag blir underleverantörer. Men konkurrensen utifrån innebär att tar reda på vad som krävs för att vinna och ställer om snabbt.

Kom igång med omvärldsbevakning

Många bolag jobbar med sin strategi internt på sin kammare, utifrån erfarenhet och magkänsla. Vi hjälper dem att få ett bredare perspektiv, för att kunna ta in omvärlden i sin affärsstrategi. Internt kan ni bestämma er för var man är idag och var man ska. Omvärld och trender är sammanhanget som du ska navigera i. Den bästa omvärldsbevakningen är den som faktiskt blir av.

Vad ska en omvärldsanalys innehålla?

Hur trendspaningen ser ut kan variera beroende på om du exempelvis är ett tjänteföretag eller säljer exportprodukter. Tänk på omvärldsbevakning som en lök, med företagaren i mitten och olika lager att ha koll på utåt. Närmaste lagret är kunderna, konkurrenter, sen branschen och längst ut mega- och globala trender.

7 tips! Så lyckas du med din omvärldsbevakning:

  1. Välj noga ut vilka områden och källor ni ska bevaka.
  2. Håll koll på relevanta konkurrenter – vad och hur gör de som lyckas?
  3. Utse tydligt ansvariga för omvärldsbevakningen. Dela på ansvaret, alla är bra på olika saker.
  4. Den bästa bevakningen är den kontinuerliga bevakningen. Få in det här i ditt dagliga arbete.
  5. Se till att data som loggas är tydlig. Om det påverkar oss, på vilket sätt och vad implicerar det för oss?
  6. Se till att omvärldsanalysen finns på agendan på styrelse- och ledningsgruppsmöten.
  7. Samla ihop informationen och insikterna, och agera utifrån det.

Lycka till!

Kan vi hjälpa dig med omvärldsanalys?

LTU Business genomför omvärldsanalyser, och kan även skapa interna rutiner och utbilda ledningsgrupper och styrelser i att själva göra sin omvärldsbevakning.

sizer
?>