Kan vi hjälpa dig med omvärldsanalys?

LTU Business genomför omvärldsanalyser, och kan även skapa interna rutiner och utbilda ledningsgrupper och styrelser i att själva göra sin omvärldsbevakning.

sizer
?>