Nytt samarbete accelererar AI-användandet i Norr

AI Swedens norra nod. Från vänster: Viktoria Mattsson, Node manager, Pär Johansson Senior project manager, Angelica Vang, Partner manager, Linus Boström, Partner manager, Ann-Sofie Lund, Communications Officer.

LTU Business är ny värdorganisation för AI Swedens norra nod, som spelar en viktig roll i att driva fram innovation och utveckling inom området för artificiell intelligens.  

AI Sweden är det nationella centret för tillämpad artificiell intelligens i Sverige, och deras mål är att främja användningen av artificiell intelligens för att stärka samhället och öka Sveriges konkurrenskraft. Viktoria Mattsson har anställts hos oss för att leda det här arbetet i sin roll som node manager för AI Swedens norra nod.

Vad innebär det att LTU Business är den norra noden för AI Sweden?
-Det innebär jättemycket för företag, kommuner och myndigheter här upp i norra Sverige. Det blir en synlighet för dem och också en möjlighet att engagera sig ännu mer i nationella satsningar och få kraft till att accelerera sin egen AI-resa.

Berätta om din bakgrund, kopplad till AI.
-Jag inledde min karriär inom IT-branschen med att jobba på Microsoft och Icon Medialab och även om AI inte bara är teknik så känns det ändå som att det var där jag fick min första introduktion till vad som komma skulle.

AI Swedens norra nod består av ett team på fem personer. Utöver Viktoria Mattsson består teamet av två partner managers, Angelica Vang och Linus Boström, Ann-Sofie Lund som är communications officer och Pär Johansson, senior project manager.

Som partner managers har Angelica Vang och Linus Boström ansvar för att ta hand om både befintliga och nya partners. Deras huvudsakliga uppgift är att se till att partnerföretag och organisationer får tillgång till hela utbudet av AI Swedens tjänster och erbjudanden. Det innebär att de hjälper företagen att komma igång med sin AI-resa, att underlätta talangrekrytering både i Sverige och internationellt samt att erbjuda hjälp och stöd vid konkreta utmaningar.

-Vårt jobb är att säkerställa att företagen får tillgång till de resurser och den expertis som AI Sweden erbjuder. Vi är bryggan mellan AI Sweden och de olika företagen och organisationerna. Genom att bygga starka partnerskap skapas en gynnsam miljö för AI-utveckling och innovation i norra Sverige, berättar Angelica Vang.

– Det ska bli fantastiskt roligt att se hur vi kan öka vår kapacitet inom AI i norra Sverige genom vår samlade kompetens, erfarenheter och nätverket vi har inom LTU Business, avslutar Viktoria Mattsson, node manager.

Läs mer om AI Sweden här.

sizer
?>