Bli vår Innovation Manager!

LTU Business hjälper modiga ledare inom näringsliv, akademi och offentlig sektor att nå uppsatta mål och visioner. Vi är en drivkraft för att utveckla hållbara samhällen och skapa tillväxt som stärker norra Sverige, ofta i täta samarbeten med andra aktörer. Vi bygger våra erbjudanden på vårt kunnande, på vår användning av internationellt beprövade metoder och på vårt breda nätverk.

Vi är ett icke vinstdrivande konsultbolag med ett fyrtiotal medarbetare i Norrbotten och Västerbotten som tar rymd- och gruvbranscherna in i framtiden, utvecklar vår besöksnäring, omsätter banbrytande forskning till nya företag och samhällsnytta, hjälper små och stora bolag att växa, skapar kommersiellt framgångsrika testbäddar och ger regionens entreprenörer affärskritisk kompetens.

Din roll

Nu söker vi dig som vill ha en viktig roll i innovationsekosystemet i norra Sverige och driva samhälls- och näringslivsutvecklingen ännu snabbare framåt tillsammans med oss.

I rollen som Innovation Manager kommer du att få vara med på spännande resor tillsammans med forskare, företagsledare och samhällsentreprenörer som vill skapa förändring med sina forskningsresultat, idéer och innovationer.

Vi söker dig som kan göra oss ännu bättre på att fånga potentialen i de nya idéerna och skapa strategier för att omvandla dem till nya produkter, tjänster och startups.

Hos oss kan du likaväl få en avgörande roll i att ta världen närmare globala hållbarhetsmål som att lägga grunden till nästa stora internationella succéföretag med norrländska rötter!

Dina ansvar och arbetsuppgifter

 • Som Innovation Manager på LTU Business är du forskares och andras första och främsta stöd i att ta sin idé och vision vidare mot ett förverkligande. Ditt huvudsakliga verktyg är vår egenutvecklade och globalt erkända metod Innovation Due Diligence™. Vi lär upp dig i metoden när du börjar hos oss, liksom andra verktyg som du behöver för att utföra ditt arbete.
 • Du undersöker potential, genomför marknadsundersökningar, hjälper till med skydd av intellektuella rättigheter och är involverad i att ta fram och testa prototyper.
 • Du stödjer idébärare i kontakten med andra aktörer i innovationsekosystemet som LTU Business har nära samarbeten med, till exempel inkubatorer och andra innovationsmiljöer när idén har potential att bli starten på ett nytt företag.

Dina kvalifikationer

Vi tror att du passar perfekt för den här rollen om du:

 • Har en akademisk examen, gärna som civilingenjör eller motsvarande.
 • Har minst tre års relevant erfarenhet från innovationsarbete eller liknande arbetsuppgifter inom produkt- och tjänsteutveckling.
 • Har lätt att förstå ny teknik och vilka utmaningar som finns när den ska utvecklas till nya produkter och tjänster.
 • Har erfarenhet av arbete med immateriella rättigheter eller erfarenhet från startups (inget krav!).

Din personlighet

Vi tror att du kommer att trivas med oss om du:

 • Har för vana att behandla dina kollegor med omtanke, att ställa upp för dem och vara generös med din kompetens – och själv be om hjälp när du behöver den.
 • Kan möta människor på ett prestigelöst sätt som skapar förtroende och långsiktiga relationer.
 • Kan ta stort personligt ansvar för ditt arbete, samt engagera dig i dina kollegors och bolagets utveckling.
 • Vågar ta en vägledande roll och leverera det värde som våra kunder behöver, med god serviceanda.
 • Är kreativ och kan hitta nya tillvägagångssätt som fungerar i verkligheten.
 • Kan ge och ta feedback.

Vårt löfte till dig

LTU Business arbetar för en bättre framtid och ditt arbete hos oss kommer att präglas av en positiv framåtanda. Vi skapar möjligheter för våra kunder, för samhället och för dig som är vår medarbetare. Vi är lyhörda för dina idéer och erbjuder dig en plattform där du kan utforska nya riktningar i ditt yrkesliv och forma en vardag som passar dina intressen och förutsättningar.

Här blir du en viktig och uppskattad medlem i ett entreprenöriellt team med en stor bredd av perspektiv och erfarenheter. En del av oss är nyexaminerade och i början av våra karriärer. Andra är erfarna affärsutvecklare som startat bolag, varit vd:ar och suttit i bolagsstyrelser. Vi strävar efter att skapa arbetsgrupper som möjliggör ett ömsesidigt utbyte av kunskap.

Vi arbetar proaktivt för att alla våra medarbetare ska växa i sin profession: genom vidareutbildning, erfarenhetsutbyte, mentorskap och möjligheter för var och en att ta sig an nya och större utmaningar. Vi tror att det ger oss som individer en varaktig känsla av meningsfullhet och att vi samtidigt levererar ännu bättre som tjänsteföretag.

Som arbetsgivare arbetar vi målmedvetet för att skapa en stark gemenskap, delaktighet och ett stort ömsesidigt förtroende. Därför är det naturligt för oss att alla medarbetare bjuds in att delta i vår egen affärsplanering och företagsutveckling. Vi har även bildat flera sociala grupper inom företaget som bland annat arrangerar gemensamma sportaktiviteter, afterworks och utflykter.

Kontakt för mer information

Om du har frågor eller vill prata mer med oss är du välkommen att höra av dig till:

Maria Josefsson
Rekryteringskonsult, Axö Consulting
Tel 070-842 23 35
maria.josefsson@axoconsulting.se

Johan Bergström
Affärsutvecklare/konsultchef, LTU Business
Tel 070-218 59 19
johan.bergstrom@ltubusiness.se

Ansökan

Urvalsprocessen sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 1 februari.

I den här rekryteringen samarbetar vi med Axö Consulting. Du ansöker på deras webbplats.

Välkommen med din ansökan!

Hur är det att jobba hos oss?

Du kanske vill veta mer om hur det är att jobba hos oss? Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder dig, våra värderingar och vår historia.

Läs mer
?>