Innovation i offentlig sektor – att möta morgondagens utmaningar

Omställningen av samhället betyder att vi måste tänka nytt kring resursnyttjande.

När vi pratar med kunder i offentlig sektor hör vi att insikten om detta finns. Viljan att lösa dem finns.

Er resa är unik. Vi har inte alla svaren, däremot kan vi vara er partner på resan och bidra med vår kunskap och beprövade verktyg, som hjälper er att nå längre med era resurser.

Så kan vi hjälpa er igång och vidare

Bygga en stabil grund för utveckling

För att innovation ska kunna förnya er, så kan ni behöva utveckla nya förmågor i organisationen. Vi ser över era strategier och processer men framförallt hjälper vi till med implementeringen.

 

Att orka och ha rätt kunskap

Rom byggdes inte på en dag. Innovation handlar mycket om metod och idéer, men kanske allra mest om uthållighet. Från ledning till enhetsnivå så anpassar vi kompetensutvecklingen till de verktyg och metoder som teamet behöver.

Mobilisera på systemnivå!

Det system som ni verkar inom är komplext. Vi vet av erfarenhet att jobba tillsammans är enda sättet att skapa lösningar som skapar nytta hela vägen fram och inte negativa effekter i andra ändar. Hos oss kan ni dra nytta av expertis inom samverkan som leder innovation.

Case

Att innovera en cirkulär stadsdel

På uppdrag av Luleå Kommun har LTU Business tagit fram ”Testbädd Hertsöheden”, en roadmap för nästa stora stadsutvecklingsprojekt i Luleå.

Testbäddar är delade utvecklingsmiljöer som driver innovation genom att testa och utveckla nya tekniker, tjänster, idéer eller arbetssätt. Hertsöheden är Luleås nästa stora stadsutvecklingsprojekt och innebär en utbyggnad av det befintliga bostadsområdet Hertsön/Lerbäcken med upp till 2 000 nya bostäder. Ambitionen är att skapa en attraktiv och levande boendemiljö med stark natur- och hållbarhetsprofil.

Läs om Testbädd Hertsöheden
Så gör Luleå Kommun plats för idéerna som ska lösa framtidens utmaningar

”En verktygslåda för innovation i vardagen”

För att kunna möta utmaningar som kompetensförsörjning, digitalisering, klimatförändringar och en växande befolkning behöver Luleå Kommun göra en förflyttning i sitt sätt att arbeta. Tillsammans med LTU Business har de tagit fram en innovationsplattform – en verktygslåda med skräddarsydda metoder och kompetensutveckling för organisationen.

Läs om Luleå Kommuns innovationsplattform

Kan vi hjälpa dig med din utvecklingsresa?

Innovationsledning

Används på sidor med behov/erbjudanden inom våra innovationsledningstjänster

?>