Perspektiv på innovationsutveckling i gruv- och metallbranschen

Från idé till marknad

Del 6: Kommer produkten/tjänsten att vara lönsam?

En fråga som är svår att besvara när produkten eller tjänsten fortfarande är på idéstadiet är om den kommer att vara lönsam. Det beror på att dess kvaliteter, värde för potentiella kunder samt produktions- och leveranskostnader fortfarande är okända.

När dessa värden är mer kända handlar det här arbetet i grund och botten om att skapa en ekonomisk kalkyl, på engelska kallat ett ”projected income statement”, en resultatberäkning som normalt prognostiserar en period på tre till fem år framåt i tiden.

Resultatberäkningen kan vara mer eller mindre omfattande. I större bolag är den som regel knuten till den specifika produkten eller tjänsten. I en startup omfattar den ofta hela bolaget. Beräkningen kan inkludera kostnader för kontinuerlig utveckling, försäljning, marknadsföring, service, support, leverans, personal och teknik. Dessa ställs mot en prognos för försäljningen och tillväxten.

Här finns ännu en fördel med affärsmodeller som bygger på tjänstefiering: De rörliga kostnader som följer av varje ny kund följer utvecklingen på intäkterna vilket ger en ökad stabilitet i resultatet över tid. Försäljning med större engångskostnader och -intäkter ger också större vågor i resultatet som kan vara svårare att bedöma.

Exempel

Snabb uppskalning

Jan Abrahamsson är senior managementkonsult och har lett ett tiotal affärsutvecklingsuppdrag för internationella branschkonsortier. Han arbetar även med innovationsstrategier med aktörer i branschens värdekedja i Tyskland.

”I det EU-finansierade utvecklingsprojektet Ancorelog är målet att utveckla snabbare och smartare analys av borrkärnor. Den kommersialiserande parten i Ancorelog är tyska storföretaget DMT, som kan dra nytta av sin existerande globala infrastruktur för logistik och försäljning för att få ut projektets produkter på marknaden.

DMT:s kostnader blir lägre och dess möjligheter att snabbt skala upp försäljningen blir större än till exempel för en startup – vilket ger dem och projektet ett bra business case.”

Kontakta Jan

Vill du veta mer?

Du har nu läst vår introduktion till att maximera affärsnyttan i nya innovationer för gruv- och metallproducerande industri. Vi hoppas att vi lyckades inspirera dig och ge dig ny kunskap.

Vi har förstås bara hunnit skrapa på ytan på ett stort och komplext ämne. Om du står inför utmaningar som liknar dem vi berättat om eller om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig eller din organisation, ta gärna kontakt med oss! Vi är alltid bara ett mejl eller telefonsamtal bort. Du kan även hålla kontakten med oss genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev här nedanför.

→ Våra tjänster för gruv- och metallproducerande industri

→ Tillbaka till guidens första del