Perspektiv på innovationsutveckling i gruv- och metallbranschen

Från idé till marknad

Del 6: Kommer produkten/tjänsten att vara lönsam?

En fråga som är svår att besvara när produkten eller tjänsten fortfarande är på idéstadiet är om den kommer att vara lönsam. Det beror på att dess kvaliteter, värde för potentiella kunder samt produktions- och leveranskostnader fortfarande är okända.

När dessa värden är mer kända handlar det här arbetet i grund och botten om att skapa en ekonomisk kalkyl, på engelska kallat ett ”projected income statement”, en resultatberäkning som normalt prognostiserar en period på tre till fem år framåt i tiden.

Resultatberäkningen kan vara mer eller mindre omfattande. I större bolag är den som regel knuten till den specifika produkten eller tjänsten. I en startup omfattar den ofta hela bolaget. Beräkningen kan inkludera kostnader för kontinuerlig utveckling, försäljning, marknadsföring, service, support, leverans, personal och teknik. Dessa ställs mot en prognos för försäljningen och tillväxten.

Här finns ännu en fördel med affärsmodeller som bygger på tjänstefiering: De rörliga kostnader som följer av varje ny kund följer utvecklingen på intäkterna vilket ger en ökad stabilitet i resultatet över tid. Försäljning med större engångskostnader och -intäkter ger också större vågor i resultatet som kan vara svårare att bedöma.

Exempel

Arbete med olika scenarion

Niklas Grönberg är senior expert inom strategi, innovation och testbäddar och har arbetat i fler än 25 internationella projekt de senaste sju åren. Under senare tid med fokus på spårbarhet, cirkuläritet och framtida affärsmodeller.

”Trots utmaningen i det, är det är viktigt att försöka ta fram ett business case så snabbt det bara går. I till exempel ett treårigt projekt är det bra att utveckla en hypotetisk bild redan under den första månaden. Den visar på ett konkret sätt vad utfallet kommer att bli, och då går det också att optimera olika parametrar enligt olika scenarion i projektet. Scenariona kan exempelvis handla om användningen av olika intäktsmodeller eller olika antaganden om hur snabbt man kan nå en rimlig andel av en målmarknad.

I det EU-finansierade projektet AUSOM har LTU Business tydliggjort alla typer av intäktsströmmar som är relaterade till en ny och relativt dyr produkt inom sortering av återvunnen metall. Produkten är komplex och den slutliga mängden kritiska komponenter styr både kostnaderna och prissättningen. För att tydliggöra möjliga lönsamhetsutfall tog vi fram fullständiga men hypotetiska, produkt- och kundkalkyler.”

Kontakta Niklas
Exempel

Snabb uppskalning

Jan Abrahamsson är senior managementkonsult och har lett ett tiotal affärsutvecklingsuppdrag för internationella branschkonsortier. Han arbetar även med innovationsstrategier med aktörer i branschens värdekedja i Tyskland.

”I det EU-finansierade utvecklingsprojektet Ancorelog är målet att utveckla snabbare och smartare analys av borrkärnor. Den kommersialiserande parten i Ancorelog är tyska storföretaget DMT, som kan dra nytta av sin existerande globala infrastruktur för logistik och försäljning för att få ut projektets produkter på marknaden.

DMT:s kostnader blir lägre och dess möjligheter att snabbt skala upp försäljningen blir större än till exempel för en startup – vilket ger dem och projektet ett bra business case.”

Vill du veta mer?

Du har nu läst vår introduktion till att maximera affärsnyttan i nya innovationer för gruv- och metallproducerande industri. Vi hoppas att vi lyckades inspirera dig och ge dig ny kunskap.

Vi har förstås bara hunnit skrapa på ytan på ett stort och komplext ämne. Om du står inför utmaningar som liknar dem vi berättat om eller om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig eller din organisation, ta gärna kontakt med oss! Vi är alltid bara ett mejl eller telefonsamtal bort. Du kan även hålla kontakten med oss genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev här nedanför.

→ Våra tjänster för gruv- och metallproducerande industri

→ Tillbaka till guidens första del

?>