Affärsutveckling för

Gruv- och metallproducerande industri

Vi ökar effekten av innovation

Sverige är världsledande inom gruvinnovation och gör just nu historiska satsningar på omställningen till hållbar metallproduktion.

LTU Business har levererat innovations- och affärsutvecklingstjänster i ett hundratal uppdrag inom gruv- och metallindustrin sedan 1983. Vi är experter på att maximera affärsnyttan i nya innovationer.

En trygg och effektiv väg från idé till marknad
Vi validerar den kommersiella potentialen i idéer och innovationer, gör marknadsanalyser och utvecklar konkreta säljstrategier för nya produkter och tjänster, så att resurser investeras i projekt som ger resultat.

Utveckling av era processer och metoder
Vi förbättrar våra kunders processer och metoder för affärsutveckling och innovation, vilket ger en högre utvecklingstakt och bättre resultat – till en lägre kostnad.

Stöd vid etablering av innovationsplattformar
Vi tar fram affärsmodeller och investeringsunderlag för nya innovationsplattformar, som till exempel testbäddar och innovationscentrum. De nya plattformarna bidrar till ett effektivare innovationsarbete.

 

Vi levererar våra tjänster till innovativa kunder i Sverige och övriga Europa.

→ Kontakta oss för att få veta mer

Läs vår nya guide!

Från idé till marknad

Vad krävs egentligen för att lyckas med att gå från idé till marknad? Vilka affärsrelaterade frågor är viktiga i nästan alla innovationsprojekt och i vilken ordning ska man söka svar på frågorna? Med konkreta exempel från några av våra projekt i den globala gruv- och metallbranschen visar vi hur det kan gå till att få fram svaren och vad svaren kan leda till.

Till guiden

Industribolag: Öka lönsamheten i innovation och utveckling

Du som jobbar med affärsutveckling, marknad och innovation på ett industribolag kan få vår hjälp att nå nya marknader, ta fram nya affärsmodeller och göra analyser. Vi kan också öka er chans att matcha era innovationsmål med rätt utlysningar och säkra finansiering. Vi adderar värde genom kunskap, verktyg och erfarenhet inom kommersialisering och dissemination.

Kontakta oss

Forskare: Skapa förändring med rätt projekt och partners

Säkra extern finansiering och hitta rätt partners eller utlysning. Vi är ledande inom kommersialisering av forskning och har beprövade och effektiva metoder för att möta kommersiella krav. Vill du vinna fler projektansökningar? Kontakta oss för en snabbare, säkrare väg till mer forskning.

Läs mer

Finansiär: Känn dig trygg i att din investering ger resultat

Vi hjälper TTOs, industri och institut att i tidiga skeden bekräfta den kommersiella potentialen i nya innovationer. Tillsammans med er vill vi omsätta modiga idéer och strategier till nyetableringar och konkurrenskraftiga regioner. Låt oss göra än större skillnad för framtiden.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta någon av oss

Pär Johansson

Senior kommersialiseringsstrateg som de senaste tio åren har lett framtagandet av fler än 50 internationella innovationsprojekt för europeisk gruvindustri.070-208 98 75Aurorum 1A, Luleå

Niclas Dahlström

Senior projektledare med över tio års chefserfarenhet från europeisk gruvindustri och projekt som SIMS, MineFacts, Arctic Tests, VR environments. Specialiserad i WSL, SLO, CR, kommunikation och marknadsföring.070-382 99 77Aurorum 1A, Luleå

Våra nyheter och kundberättelser

Här presenterar vi ett urval av nyheter och kundberättelser med koppling till gruv- och metallproducerande industri.

?>