Kundberättelse

LTU Business program Korta vägen ger hopp om svensk lärarlegitimation

Av olika anledningar har de båda kommit till Sverige men de arbetar för samma mål, att få svensk lärarlegitimation. Genom LTU Business program Korta Vägen genomför Elena Stavrica och Hülya Doğramacı  nu praktik på Björkskaskolan för att få en inblick i den svenska skolan.

Läs mer
Kundberättelse

Mayas resa till Venture Cup startade med Korta Vägen

Maya Umar från Malaysia kom till Sverige 2016. Idag bor hon i Luleå och tillsammans med sin företagspartner Ingrid Fridesjö vann hon regionsfinalen i Venture Cup med mobilspelet BUMI: Next stop, Earth!

Läs mer

Vill du erbjuda praktikplats för en ambitiös akademiker?

Om ni är intresserade av att ta emot en praktikant är första steget att kontakta projektledaren för Korta vägen. Därefter följer en praktikintervju med en eller flera kandidater. Om ni vill gå vidare så diskuteras lämpliga arbetsuppgifter.

Gör skillnad – ge en inblick i svenskt arbetsliv

Syftet med praktiken är att personen ska få en inblick i svenskt arbetsliv och det är en fördel om praktiken är kopplad till den akademiska bakgrunden. Praktikperioden kan vara allt ifrån två till tolv veckor, heltid eller deltid. Vid behov kan perioden förlängas.

Ni som arbetsgivare ansvarar för att utse en handledare som tar hand om introduktionen samt har regelbundna uppföljningar med praktikanten. I slutet av perioden skriver handledaren ett intyg som visar utförda arbetsuppgifter.

Under hela perioden har praktikanten ersättning via Arbetsförmedlingen. Praktikanten är även försäkrad. Försäkringen omfattar både personskador och eventuella skador på utrustning och inventarier som orsakas av praktikanten. Det utgår ingen ersättning till företaget eller handledaren.

Kontaktpersoner

Monica Äijä-Lenndin

Projektledare070-913 15 50Aurorum 1A, Luleå

Partners

Andra populära tjänster

I täten, var du än är på resan. Du som har en utmaning. Du som har en idé. Du som vill växa vidare. Här hittar du program som andra tittat på.

Se alla tjänster
Se alla tjänster