Kundberättelse

Mayas resa till Venture Cup startade med Korta Vägen

Maya Umar från Malaysia kom till Sverige 2016. Idag bor hon i Luleå och tillsammans med sin företagspartner Ingrid Fridesjö vann hon regionsfinalen i Venture Cup med mobilspelet BUMI: Next stop, Earth!

Läs mer

Vill du erbjuda praktikplats för en ambitiös akademiker?

Om ni är intresserade av att ta emot en praktikant är första steget att kontakta projektledaren för Korta vägen. Därefter följer en praktikintervju med en eller flera kandidater. Om ni vill gå vidare så diskuteras lämpliga arbetsuppgifter.

Gör skillnad – ge en inblick i svenskt arbetsliv

Syftet med praktiken är att personen ska få en inblick i svenskt arbetsliv och det är en fördel om praktiken är kopplad till den akademiska bakgrunden. Praktikperioden kan vara allt ifrån två till tolv veckor, heltid eller deltid. Vid behov kan perioden förlängas.

Ni som arbetsgivare ansvarar för att utse en handledare som tar hand om introduktionen samt har regelbundna uppföljningar med praktikanten. I slutet av perioden skriver handledaren ett intyg som visar utförda arbetsuppgifter.

Under hela perioden har praktikanten ersättning via Arbetsförmedlingen. Praktikanten är även försäkrad. Försäkringen omfattar både personskador och eventuella skador på utrustning och inventarier som orsakas av praktikanten. Det utgår ingen ersättning till företaget eller handledaren.

Kontaktpersoner

Tina Bäckström

Projektledare070-2371261Aurorum 1A, Luleå

Partners

Andra populära tjänster

I täten, var du än är på resan. Du som har en utmaning. Du som har en idé. Du som vill växa vidare. Här hittar du program som andra tittat på.

Se alla tjänster
Se alla tjänster