Perspektiv på innovationsutveckling i gruv- och metallbranschen

Från idé till marknad

Del 4: Finns det någon tydlig USP/konkurrensfördel?

Den här frågan bygger vidare på den förra om vilka liknande erbjudanden som finns på marknaden. Med den tidigare analysen som grund ska vi fråga oss på vilka sätt vi kan skilja oss från konkurrenterna och erbjuda unika värden.

Tidigare berörde vi trenderna inom teknikområdet. Med en god förståelse för hur branschen ser ut och vart den är på väg kan vi identifiera vilka produktegenskaper som inte bara är viktiga nu, utan också har störst potential framåt i tiden. Det är framför allt den framtida potentialen som ska styra vår prioritering.

Det är nu återigen dags att lyssna till marknaden. Vi vill ta reda på hur de unika egenskaperna i erbjudandet värderas. Det innebär en mindre risk än motsatsen: Att satsa på utvecklingen utan att veta om den är relevant.

I senare skeden i produkt- och tjänsteutveckling kan det i den här frågeprocessen vara en god idé att skydda innovationen, till exempel genom ett sekretessavtal, på engelska ofta kallat NDA (non-disclosure agreement). I tidigare utvecklingsstadier är det oftast inte nödvändigt.

Att gå vidare med idéer från marknadsanalysen med målet att utveckla unika egenskaper i produkten kommer hela tiden att behöva vägas mot vad det kostar. Andra faktorer kan också påverka beslutet: Till exempel om man som innovatör är tillräckligt kunnig och bekväm med tekniken, om det ligger i linje med den övergripande affärsstrategin, med mera.

Konkurrensfördelar kan självklart eftersträvas i själva produkten eller tjänsten. Är den billigare, snabbare eller bättre på något sätt? Men konkurrensfördelar kan också finnas till exempel i hur den tas fram, hur den säljs och hur den levereras, och i vilken support och service som erbjuds kunderna. Innebär affärsmodellen – alltså hur vi producerar, säljer och levererar – en lägre risk, större flexibilitet eller andra fördelar för kunden?

Exempel

Möjlighet till effektivare samarbete

Johanna Vesterberg är managementkonsult och hjälper organisationer med deras strategiska affärsutveckling. Johanna har erfarenhet att arbeta både med nationella och internationella organisationer inom gruvindustrin.

”Företaget Terranigma Solutions har utvecklat en molnbaserad lösning, Liquid earth, för att effektivisera och förenkla processen att skapa en geologisk 3D-modell till exempel vid etableringen av nya gruvor.

En av våra uppgifter var att identifiera hur Liquid earth kan uppfylla behov i marknaden som inte redan uppfylls av existerande lösningar och erbjudanden. Genom valideringsintervjuer kunde vi identifiera flera tydliga konkurrensfördelar i Liquid earth.

Vi såg bland annat att produkten kan effektivisera samarbetet mellan personer som befinner sig på olika platser. Produkten gör det möjligt att snabbt uppdatera de geologiska modellerna och underlättar kommunikationen mellan de involverade parterna. Det både sänker kostnaderna och minskar osäkerheterna vid 3D-modelleringen.”

Kontakta Johanna
Exempel

Kostnadseffektivitet och mätnogrannhet

Lisa Ek är senior expert inom strategi, marknadsanalys, testbäddar och framtidens affärsmodeller för gruvindustrin. Hon har tio års erfarenhet av att leda tillväxt- och affärsutvecklingsprojekt med bland andra LKAB, Epiroc och Swedish Mining Innovation.

”Det finska företaget Radai har utvecklat ett drönarsystem med flera sensorer för att upptäcka och bevaka mineralresurser. Konkurrensen består av undersökningar med flygplan och manuella undersökningar till fots.

En av våra uppgifter var att identifiera konkurrensfördelar och ta fram de främsta säljargumenten i relation till de konkurrerande metoderna. Genom ett trettiotal intervjuer med presumtiva kunder och branschexperter visade analysen att kostnadseffektivitet tillsammans med mätnoggrannhet var innovationens största USP:ar, och inte miljöaspekter som vi först trott.

Resultatet låg till grund för en försäljnings- och marknadsföringsstrategi som LTU Business senare var med och utvecklade.”

Fortsätt guiden med hjälp av länkarna nedan

Nästa del

Del 5: Hur ska vi sälja produkten/tjänsten?

Alla delar

Del 1: Introduktion

Del 2: Finns det en marknad som är intresserad?

Del 3: Vad finns det för liknande erbjudanden på marknaden?

Del 4: Finns det någon tydlig USP/konkurrensfördel? (du är här)

Del 5: Hur ska vi sälja produkten/tjänsten?

Del 6: Kommer produkten/tjänsten att vara lönsam?

?>